CommitteesCommittees(version: 247)
 
   Login via CAS
Committee Medicinální chemie (NMEDCH) - [11273]
NMEDCH
Medicinální chemie
 
Code:11273
Komise pro státní závěrečné zkoušky magisterských studijních programů [state final examination] (SZZ-MGR)
 
Faculty of Science
 
Medicinal Chemistry (NMEDCH)
 
 
 
  According to the faculty settings public    
 Active
  
List of subcommittees 
  
 
export to excel
MembersFunctionOrderValid sinceValid until
prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc. [08660] Chairman 2 12.01.2017  
doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc. [07968] Chairman 1 12.01.2017  
Ing. Pavel Kočovský, CSc. [50099] Chairman 3 12.01.2017  
prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. [08153] Chairman 4 12.01.2017  
prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D. [08518] Chairman 5 12.01.2017  
doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. [08544] Chairman 6 12.01.2017  
doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. [17539] Chairman 7 12.01.2017  
RNDr. Lucie Bořek Dohalská, Ph.D. [07544] Members 8 12.01.2017  
RNDr. Helena Dračínská, Ph.D. [08258] Members 9 12.01.2017  
Mgr. Pavel Dubský, Ph.D. [21829] Members 10 12.01.2017  
RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. [34500] Members 11 12.01.2017  
doc. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D. [08758] Members 12 12.01.2017  
PharmDr. Eliška Matoušová, Ph.D. [55370] Members 13 12.01.2017  
RNDr. Irena Matulková, Ph.D. [24137] Members 14 12.01.2017  
RNDr. Jiří Míšek, Ph.D. [47113] Members 15 12.01.2017  
RNDr. Jiří Schulz, Ph.D. [28808] Members 16 12.01.2017  
doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. [07774] Members 17 12.01.2017  
doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. [15284] Members 18 12.01.2017  
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html