CommitteesCommittees(version: 247)
 
   Login via CAS
Committee Demografie se sociální geografií (BDSG) - [108]
BDSG
Demografie se sociální geografií
 
Code:108
Komise pro státní závěrečné zkoušky bakalářských studijních programů [state final examination] (SZZ-BC)
 
Faculty of Science
 
Demography and Social Geography (DG)
 
 
 
  According to the faculty settings public    
 Active
  
List of subcommittees 
  
 
export to excel
MembersFunctionOrderValid sinceValid until
doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. [08801] Chairman 2    
doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. [08000] Chairman 3    
RNDr. Boris Burcin, Ph.D. [07983] Chairman 26    
doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. [07974] Chairman 4    
prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D. [07967] Chairman 5    
prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. [10377] Chairman 6    
prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. [07962] Chairman 7    
RNDr. Dana Fialová, Ph.D. [08038] Chairman 9    
doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. [08037] Chairman 8    
RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D. [08074] Chairman 11    
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. [08113] Chairman 12    
RNDr. Vít Jančák, Ph.D. [08799] Chairman 13    
doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. [08244] Chairman 28    
doc. RNDr. Leoš Jeleček, CSc. [08639] Chairman 14    
doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. [08172] Chairman 15    
RNDr. Tomáš Kučera, CSc. [07504] Chairman 33    
doc. RNDr. Hana Kühnlová, CSc. [07501] Chairman 16    
RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. [17050] Chairman 43 14.11.2013  
doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. [07937] Chairman 17    
doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D. [08982] Chairman 18    
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. [08448] Chairman 19    
prof. doc. Ing. Zdeněk Pavlík, CSc., DrSc. [07738] Chairman 1    
prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D. [09083] Chairman 20    
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. [07819] Chairman 21    
prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. [07646] Chairman 22    
doc. RNDr. Jana Šiftová, Ph.D. [09139] Chairman 41    
RNDr. Jiří Vágner, Ph.D. [08798] Chairman 24    
doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D. [50311] Chairman 44 15.01.2015  
RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D. [08021] Members 25    
RNDr. Václav Frajer [08055] Members 27    
RNDr. Martin Hanus, Ph.D. [23876] Members 56 08.06.2017  
RNDr. Jiří Hasman, Ph.D. [38635] Members 46 10.12.2015  
RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. [14313] Members 37    
RNDr. Libor Jelen, Ph.D. [23895] Members 47 10.12.2015  
Mgr. Jan Kabrda, Ph.D. [08408] Members 48 10.12.2015  
RNDr. Květa Kalibová, CSc. [08236] Members 30    
Ing. Jaroslav Kraus, Ph.D. [08237] Members 32    
RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. [08757] Members 49 10.12.2015  
Ivana Kulhánová, Ph.D. [67284] Members 57 13.06.2019  
RNDr. Viktor Květoň, Ph.D. [35502] Members 50 10.12.2015  
RNDr. Michala Lustigová, Ph.D. [47637] Members 51 10.12.2015  
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. [09023] Members 34    
RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. [08756] Members 52 10.12.2015  
RNDr. Radim Perlín, Ph.D. [07735] Members 35    
RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D. [23673] Members 53 10.12.2015  
doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. [07816] Members 36    
RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. [09684] Members 42    
RNDr. Petra Špačková, Ph.D. [14541] Members 55 10.12.2015  
PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D. [08960] Members 45 10.12.2015  
RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D. [07755] Members 39    
prof. RNDr. Martin Hampl, DrSc. [08650] Chairman 10   13.12.2018
RNDr. Jana Temelová, Ph.D. [08223] Chairman 23   05.05.2014
RNDr. Helena Janů [08104] Members 29   13.12.2018
RNDr. Ludvík Kopačka, CSc. [08159] Members 31   13.12.2018
Mgr. Robert Stojanov, Ph.D. [45147] Members 54 10.12.2015 13.12.2018
Mgr. Marek Tietze [07765] Members 38   13.04.2017
RNDr. Jana Winklerová [07830] Members 40   16.11.2018
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html