Who is WhoWho is Who(version: 273)
Teacher's details
   Login via CAS
doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.
Address: Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň
Office: 2.27
Fax:
Additional information:  
 
Faculty: Faculty of Humanities
Department: Department of Philosophy (24-KF)
Phone:
E-mail: ales.novak@fhs.cuni.cz
Consultation hours: Konzultace probíhají v kanceláři 2.27 v úterý od 13:00 do 14:00, avšak je nutno dopředu ohlásit se prostřednictvím e-mailové adresy ales.novak @ fhs.cuni.cz.
Courses   Schedule   Noticeboard   
 
Faculty: Faculty of Arts
Department: Institute of General History (21-USD) - external specialist
Parent department: ()
Phone:
E-mail:
Consultation hours: Úterý 9.00 - 10.00 na FHS v Jinonicích a výhradně po předchozí domluvě e-mailem (ales.novak@fhs.cuni.cz).
Courses   Schedule   Noticeboard   
 
Faculty: Faculty of Education
Department: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC) - external specialist
Parent department: ()
Phone:
E-mail:
Courses   Schedule   Opinion survey results   Noticeboard   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html