Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
  sort in descending ordersort in ascending orderYear sort in descending ordersort in ascending orderFaculty sort in descending ordersort in ascending orderPart sort in descending ordersort in ascending orderProgramme focus sort in descending ordersort in ascending orderProgramme code sort in descending ordersort in ascending orderTitle
detail2018/2019 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 3940 Display options for all acad. years. Pozemkové právo - 2. blok Vybrané aktuální otázky veřejnoprávní regulace právních vztahů k pozemkům: stavební zákon z perspektivy právních vztahů k pozemkům
detail2017/2018 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 3940 Display options for all acad. years. Pozemkové právo - 2. blok Vybrané aktuální otázky veřejnoprávní regulace právních vztahů k pozemkům: územní a stavební řízení, vyvlastnění, omezení vlastnického práva k pozemku
Results 1-2 of 2 1
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html