Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
  sort in descending ordersort in ascending orderYear sort in descending ordersort in ascending orderFaculty sort in descending ordersort in ascending orderPart sort in descending ordersort in ascending orderProgramme focus sort in descending ordersort in ascending orderProgramme code sort in descending ordersort in ascending orderTitle
detail2018/2019 Faculty of Arts Language Centre Lifelong learning programme - University of the Third Age 4650 Konverzační jazykový kurz - Němčina pro seniory (2. skupina)
detail2018/2019 Faculty of Arts Language Centre Lifelong learning programme - University of the Third Age 4651 Konverzační jazykový kurz - Španělština pro seniory
detail2018/2019 Faculty of Arts Departement of Theatre Studies Lifelong learning programme - University of the Third Age 4653 Od dramatu k divadlu: Inspirován bořit: Drama na druhý pohled - 1. ročník
detail2018/2019 Faculty of Arts Institute of Czech History Lifelong learning programme - University of the Third Age 4658 Rodinné podnkání v českých zemích
detail2018/2019 Faculty of Arts Institute for Greek and Latin Studies Lifelong learning programme - University of the Third Age 4662 Velké okamžiky antických dějin - 1. ročník
detail2018/2019 Faculty of Arts Institute of Czech History Lifelong learning programme - University of the Third Age 4663 Vítejte v první republice! - 1. ročník
detail2018/2019 Faculty of Arts Centrum dalšího vzdělávání Lifelong learning programme - University of the Third Age 4664 Za bohy antického světa
detail2018/2019 Faculty of Arts Department of Psychology Lifelong learning programme - Profession-oriented 4803 Secondary School Teacher
detail2018/2019 Faculty of Arts Centrum dalšího vzdělávání Lifelong learning programme - University of the Third Age 4606 Antické památky na seznamu světového dědictví UNESCO II.
detail2018/2019 Faculty of Arts Department of Psychology Lifelong learning programme - Interest-oriented 4782 Psychology for every day
detail2018/2019 Faculty of Arts Institute of Phonetics Lifelong learning programme - University of the Third Age 4660 Řečové aspekty mezilidské komunikace
detail2018/2019 Faculty of Arts Institute for Classical Archeology Lifelong learning programme - University of the Third Age 4610 Cesta kolem antického světa s Pausániem - 1. ročník
detail2018/2019 Faculty of Arts Department of Czech and Comparative Literature Lifelong learning programme - Interest-oriented 4801 Tvůrčí psaní: Jak se píše rodová kronika
detail2018/2019 Faculty of Arts Department of Czech and Comparative Literature Lifelong learning programme - Interest-oriented 4802 Tvůrčí psaní: Próza I
detail2018/2019 Faculty of Arts Department of Sociology Lifelong learning programme - Interest-oriented 4818 Dotazování online: dotazník pomoci LimeSurvey
detail2018/2019 Faculty of Arts Department of Sociology Lifelong learning programme - Interest-oriented 5196 Úvod do analýzy (sociálních) sítí
detail2018/2019 Faculty of Arts Department of Psychology Lifelong learning programme - Profession-oriented 5198 Škola jako místo setkávání - konference
detail2018/2019 Faculty of Arts Departement of Theatre Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 5214 K čemu divadlo? Kurz nejen pro zájemce o studium teatrologie
detail2018/2019 Faculty of Arts Institute of Germanic Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 5215 Entrance Examination Preparatory Course
detail2018/2019 Faculty of Arts Department of Psychology Lifelong learning programme - Interest-oriented 5045 Preparing to study at department of psychology
detail2018/2019 Faculty of Arts Centrum dalšího vzdělávání Lifelong learning programme - University of the Third Age 4625 Střední Evropa od paleolitu do doby bronzové
detail2018/2019 Faculty of Arts Centrum dalšího vzdělávání Lifelong learning programme - University of the Third Age 4638 Kondiční cvičení pro seniory - teorie a praxe I. a II. - 1. skupina
detail2018/2019 Faculty of Arts Institute of Translation Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 5223 Intercultural Communications
detail2018/2019 Faculty of Arts Institute of Philosophy and Religious Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 5228 Workshop pro uchazeče o studium na ÚFaR
detail2018/2019 Faculty of Arts Institute of Art History Lifelong learning programme - University of the Third Age 4621 Poklady českého a evropského výtvarného umění
detail2018/2019 Faculty of Arts Centrum dalšího vzdělávání Lifelong learning programme - University of the Third Age 4624 Psychopati mezi námi
detail2018/2019 Faculty of Arts Institute of Czech History Lifelong learning programme - University of the Third Age 4626 Vítejte v první republice!
detail2018/2019 Faculty of Arts Department of Psychology Lifelong learning programme - Interest-oriented 4799 Stress and methods how to manage it
detail2018/2019 Faculty of Arts Institute of Czech Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 4910 Česká studia
detail2018/2019 Faculty of Arts Department of Psychology Lifelong learning programme - Profession-oriented 4806 Study of educational consultant - Accreditation by Ministry of Education, Youth and Sports
detail2018/2019 Faculty of Arts Institute of East Asian Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 5193 Introduction to Japanese Culture
detail2018/2019 Faculty of Arts Department of Education Lifelong learning programme - Interest-oriented 5216 Přípravný kurz pro přijímací řízení do Bc. studia pedagogiky
detail2018/2019 Faculty of Arts Institute of Germanic Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 5222 Entrance Examination Preparatory Course
detail2018/2019 Faculty of Arts Institute of Information Studies and Librarianship Lifelong learning programme - Interest-oriented 5225 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na ÚISK
detail2018/2019 Faculty of Arts Institute of Musicology Lifelong learning programme - Interest-oriented 5226 Seznámení s hudební vědou
detail2018/2019 Faculty of Arts Language Centre - German Lifelong learning programme - Interest-oriented 5231 Němčina. Intenzivní opakovací kurz ke zkoušce B2
detail2018/2019 Faculty of Arts Language Centre - German Lifelong learning programme - Interest-oriented 5232 Němčina. Psaní akademického eseje ke zkoušce B2
detail2018/2019 Faculty of Arts Institute of Czech Language and Theory of Communication Lifelong learning programme - Interest-oriented 5233 Didaktika češtiny jako cizího jazyka
detail2018/2019 Faculty of Arts Language Centre - Russian Lifelong learning programme - Interest-oriented 5503 Ruština A1 (č. R1)
detail2018/2019 Faculty of Arts Language Centre - English Lifelong learning programme - Interest-oriented 5504 Angličtina. Intenzivní opakovací kurz gramatiky ke zkoušce B2
detail2018/2019 Faculty of Arts Institute of Translation Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 5559 Úvod do tlumočnického zápisu (pro všechny jazyky) česko - česky
detail2018/2019 Faculty of Arts Language Centre - French Lifelong learning programme - Interest-oriented 5501 Francouzština A1 (č. F1)
detail2018/2019 Faculty of Arts Language Centre - Russian Lifelong learning programme - Interest-oriented 5564 Ruština. Rozvoj řečových a pedagogicko-didaktických kompetencí pro učitele ruštiny
detail2018/2019 Faculty of Arts Language Centre - Spanish Lifelong learning programme - Interest-oriented 5502 Španělština A1 (č. S1)
detail2018/2019 Faculty of Law Department of International Relations Internationally Recognised Course 4240 Display options for all acad. years. Sports Law
detail2018/2019 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 3920 Display options for all acad. years. Odpovědnost za poskytování zdravotní péče z pohledu práva veřejného
detail2018/2019 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 4071 Display options for all acad. years. Stavební právo
detail2018/2019 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 5515 Aktuální otázky autorského práva - modulový kuz
detail2018/2019 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 5535 Terminologické základy italského práva závazkového: překladatelská perspektiva. (Reflexe změn v italském a českém závazkovém právu od roku 2012 do současnosti.)
detail2018/2019 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 3241 Display options for all acad. years. Doplňkové studium pro překladatele právnich textů - Část B - ANGLIČTINA
Results 101-150 of 677 previous 1 2 3 4 5 6 ... 14 next
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html