Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
  sort in descending ordersort in ascending orderYear sort in descending ordersort in ascending orderFaculty sort in descending ordersort in ascending orderPart sort in descending ordersort in ascending orderProgramme focus sort in descending ordersort in ascending orderProgramme code sort in descending ordersort in ascending orderTitle
detail2018/2019 Faculty of Mathematics and Physics Department of Probability and Mathematical Statistics Lifelong learning programme - University of the Third Age 3487 Display options for all acad. years. Finanční matematika
detail2018/2019 Faculty of Arts Department of Psychology Lifelong learning programme - Interest-oriented 4799 Stress and methods how to manage it
detail2018/2019 Faculty of Arts Department of Psychology Lifelong learning programme - Profession-oriented 5198 Škola jako místo setkávání - konference
detail2018/2019 Faculty of Arts Department of Psychology Lifelong learning programme - Interest-oriented 4782 Psychology for every day
detail2018/2019 Faculty of Arts Department of Psychology Lifelong learning programme - Profession-oriented 4805 Psychologist in health care
detail2018/2019 Faculty of Arts Department of Psychology Lifelong learning programme - Profession-oriented 4806 Study of educational consultant - Accreditation by Ministry of Education, Youth and Sports
detail2018/2019 Faculty of Arts Department of Psychology Lifelong learning programme - Profession-oriented 4803 Secondary School Teacher
detail2018/2019 Faculty of Arts Department of Psychology Lifelong learning programme - University of the Third Age 4623 Psychologie pro život
detail2018/2019 Faculty of Arts Department of Psychology Lifelong learning programme - University of the Third Age 4657 Psychologie pro život - 1. ročník
detail2018/2019 Faculty of Arts Department of Psychology Lifelong learning programme - Profession-oriented 4804 Secondary School Teacher
detail2018/2019 Faculty of Arts Department of Psychology Lifelong learning programme - Interest-oriented 5045 Preparing to study at department of psychology
detail2018/2019 Faculty of Social Sciences Department of Public and Social Policy Lifelong learning programme - Interest-oriented 796 Display options for all acad. years. Veřejná a sociální politika NMgr. prez.
detail2018/2019 Faculty of Social Sciences Department of Public and Social Policy Lifelong learning programme - Interest-oriented 2515 Display options for all acad. years. Veřejná a sociální politika NMgr. komb.
detail2018/2019 Faculty of Social Sciences Department of Security Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 2134 Display options for all acad. years. Bezpečnostní studia NMgr. prez.
detail2018/2019 Faculty of Arts Department of Social Work Lifelong learning programme - Interest-oriented 5220 Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce - Mgr.
detail2018/2019 Faculty of Arts Department of Social Work Lifelong learning programme - Interest-oriented 5218 Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce - Bc.
detail2018/2019 Faculty of Arts Department of Sociology Lifelong learning programme - Interest-oriented 4821 Rozumět datům
detail2018/2019 Faculty of Arts Department of Sociology Lifelong learning programme - Interest-oriented 5196 Úvod do analýzy (sociálních) sítí
detail2018/2019 Faculty of Social Sciences Department of Sociology Lifelong learning programme - Interest-oriented 2513 Display options for all acad. years. Sociologie NMgr. prez.
detail2018/2019 Faculty of Arts Department of Sociology Lifelong learning programme - Interest-oriented 5195 Sběr dat pro analýzu (sociálních) sítí
detail2018/2019 Faculty of Arts Department of Sociology Lifelong learning programme - Interest-oriented 4820 Principy a praxe vizualizace dat
detail2018/2019 Faculty of Arts Department of Sociology Lifelong learning programme - Interest-oriented 5217 Přípravný kurz pro uchazeče o studium programu Sociologie
detail2018/2019 Faculty of Arts Department of Sociology Lifelong learning programme - Interest-oriented 5194 Principy a praxe vizualizace dat
detail2018/2019 Faculty of Arts Department of Sociology Lifelong learning programme - Interest-oriented 5197 Tvorba dotazníků v praxi
detail2018/2019 Faculty of Arts Department of Sociology Lifelong learning programme - Interest-oriented 4819 Kontroverzní sociologická témata dnešní doby
detail2018/2019 Faculty of Arts Department of Sociology Lifelong learning programme - Interest-oriented 4822 Úvod do statistického a vizualizačního prostředí R
detail2018/2019 Faculty of Arts Department of Sociology Lifelong learning programme - Interest-oriented 4818 Dotazování online: dotazník pomoci LimeSurvey
detail2018/2019 Faculty of Social Sciences Department of Sociology Lifelong learning programme - Interest-oriented 2512 Display options for all acad. years. Sociologie a sociální politika Bc. prez.
detail2018/2019 Faculty of Social Sciences Department of Sociology Lifelong learning programme - Interest-oriented 2526 Display options for all acad. years. Sociologie a sociální antropologie Bc. prez.
detail2018/2019 Faculty of Mathematics and Physics Department of Software and Computer Science Education Lifelong learning programme - Profession-oriented 3442 Display options for all acad. years. Lifelong Learning Programme: Teaching Methodology – Computer Science
detail2018/2019 Faculty of Arts Department of South Slavonic and Balkan Studies Lifelong learning programme - University of the Third Age 4608 Balkánské paralely: Vznik moderní státnosti ve státech jihovýchodní Evropy v zrcadle vědy a kultury - 1. ročník
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Department of systematic Theology and Philosophy Lifelong learning programme - Interest-oriented 2516 Display options for all acad. years. Teologie svátostí 1
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Department of systematic Theology and Philosophy Lifelong learning programme - Interest-oriented 2520 Display options for all acad. years. Úvod do teologie
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Department of systematic Theology and Philosophy Lifelong learning programme - Interest-oriented 1288 Display options for all acad. years. Patrologie 1
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Department of systematic Theology and Philosophy Lifelong learning programme - Interest-oriented 608 Display options for all acad. years. Eschatologie
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Department of systematic Theology and Philosophy Lifelong learning programme - Interest-oriented 1159 Display options for all acad. years. Ekumenismus
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Department of systematic Theology and Philosophy Lifelong learning programme - Interest-oriented 2521 Display options for all acad. years. Četba patristického textu 2
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Department of systematic Theology and Philosophy Lifelong learning programme - Interest-oriented 2517 Display options for all acad. years. Teologie svátostí 2
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Department of systematic Theology and Philosophy Lifelong learning programme - Interest-oriented 2741 Display options for all acad. years. Teologická antropologie
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Department of systematic Theology and Philosophy Lifelong learning programme - Interest-oriented 1289 Display options for all acad. years. Úvod do křesťanství 1
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Department of systematic Theology and Philosophy Lifelong learning programme - Interest-oriented 1290 Display options for all acad. years. Úvod do křesťanství 2
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Department of systematic Theology and Philosophy Lifelong learning programme - Interest-oriented 2743 Display options for all acad. years. Vybraná témata systematické teologie I.
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Department of Theological Ethics and Theology of Spirituality Lifelong learning programme - Interest-oriented 2519 Display options for all acad. years. Všeobecná teologická etika
detail2018/2019 Central Library of Charles University Evropské dokumentační a informační středisko Lifelong learning programme - University of the Third Age 2437 Display options for all acad. years. Občanská gramotnost: Já - unijní Evropan
detail2018/2019 Central Library of Charles University Evropské dokumentační a informační středisko Lifelong learning programme - University of the Third Age 2037 Display options for all acad. years. Duchovnost (spiritualita) v každodennosti. Jaký je význam spirituality pro dnešního člověka?
detail2018/2019 Central Library of Charles University Evropské dokumentační a informační středisko Lifelong learning programme - University of the Third Age 1086 Display options for all acad. years. Aktivní senior: Senior a informační společnost; Senior a duševní zdraví
detail2018/2019 Central Library of Charles University Evropské dokumentační a informační středisko Lifelong learning programme - University of the Third Age 3240 Display options for all acad. years. Senioři a kompetence - senioři a funkční gramotnost
detail2018/2019 Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Faculty Dean Office Lifelong learning programme - University of the Third Age U3V1 Display options for all acad. years. Man and Medicine
detail2018/2019 Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Faculty Dean Office Lifelong learning programme - Interest-oriented 182 Display options for all acad. years. LÉČIVÉ ROSTLINY
detail2018/2019 Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Faculty Dean Office Lifelong learning programme - Interest-oriented 2726 Display options for all acad. years. Přípravný kurz pro zájemce o studium
Results 201-250 of 677 previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 14 next
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html