Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
  sort in descending ordersort in ascending orderYear sort in descending ordersort in ascending orderFaculty sort in descending ordersort in ascending orderPart sort in descending ordersort in ascending orderProgramme focus sort in descending ordersort in ascending orderProgramme code sort in descending ordersort in ascending orderTitle
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Institute of Christian Art History Lifelong learning programme - Interest-oriented 1164 Display options for all acad. years. Přehledné dějiny barokního umění 1
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Institute of Christian Art History Lifelong learning programme - Interest-oriented 1297 Display options for all acad. years. Přehledné dějiny barokního umění 2
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Institute of Christian Art History Lifelong learning programme - Interest-oriented 1163 Display options for all acad. years. Přehledné dějiny renesančního umění 1
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Institute of Christian Art History Lifelong learning programme - Interest-oriented 1296 Display options for all acad. years. Přehledné dějiny renesančního umění 2
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Institute of Christian Art History Lifelong learning programme - Interest-oriented 2393 Display options for all acad. years. Přehledné dějiny umění
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Institute of Christian Art History Lifelong learning programme - Interest-oriented 1165 Display options for all acad. years. Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 1
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Institute of Christian Art History Lifelong learning programme - Interest-oriented 1298 Display options for all acad. years. Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Department of Pastoral Theology and Law Sciences Lifelong learning programme - Interest-oriented 5091 Child sexual abuse: Introduction to the issue and to CSA’s prevention in the church community
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Department of Pastoral Theology and Law Sciences Lifelong learning programme - Interest-oriented 5092 Child sexual abuse: Introduction to the issue and to CSA’s prevention in the church community
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Department of Biblical Sciences and ancient languages Lifelong learning programme - Interest-oriented 1152 Display options for all acad. years. Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Department of Biblical Sciences and ancient languages Lifelong learning programme - Interest-oriented 1284 Display options for all acad. years. Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 2
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Department of systematic Theology and Philosophy Lifelong learning programme - Interest-oriented 2741 Display options for all acad. years. Teologická antropologie
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Department of systematic Theology and Philosophy Lifelong learning programme - Interest-oriented 2516 Display options for all acad. years. Teologie svátostí 1
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Department of systematic Theology and Philosophy Lifelong learning programme - Interest-oriented 2517 Display options for all acad. years. Teologie svátostí 2
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Department of systematic Theology and Philosophy Lifelong learning programme - Interest-oriented 1289 Display options for all acad. years. Úvod do křesťanství 1
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Department of systematic Theology and Philosophy Lifelong learning programme - Interest-oriented 1290 Display options for all acad. years. Úvod do křesťanství 2
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Department of Biblical Sciences and ancient languages Lifelong learning programme - Interest-oriented 2447 Display options for all acad. years. Úvod do latinského jazyka 1
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Department of Biblical Sciences and ancient languages Lifelong learning programme - Interest-oriented 2449 Display options for all acad. years. Úvod do novozákonní řečtiny 1
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Department of Biblical Sciences and ancient languages Lifelong learning programme - Interest-oriented 2450 Display options for all acad. years. Úvod do novozákonní řečtiny 2
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Department of Biblical Sciences and ancient languages Lifelong learning programme - Interest-oriented 1149 Display options for all acad. years. Úvod do Písma 1
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Department of Biblical Sciences and ancient languages Lifelong learning programme - Interest-oriented 1283 Display options for all acad. years. Úvod do Písma 2
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Dean's Office KTF Lifelong learning programme - Interest-oriented 186 Display options for all acad. years. Úvod do teologických nauk
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Department of systematic Theology and Philosophy Lifelong learning programme - Interest-oriented 2520 Display options for all acad. years. Úvod do teologie
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Institute of Christian Art History Lifelong learning programme - Interest-oriented 4812 Velcí mistři italské malby
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Department of Theological Ethics and Theology of Spirituality Lifelong learning programme - Interest-oriented 2519 Display options for all acad. years. Všeobecná teologická etika
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Department of systematic Theology and Philosophy Lifelong learning programme - Interest-oriented 2743 Display options for all acad. years. Vybraná témata systematické teologie I.
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Institute of Christian Art History Lifelong learning programme - University of the Third Age 4098 Display options for all acad. years. Dějiny antického starověku a antického umění
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Institute of Christian Art History Lifelong learning programme - University of the Third Age 4099 Display options for all acad. years. Dějiny pravěku a pravěké hmotné kultury
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Institute of Christian Art History Lifelong learning programme - University of the Third Age 4722 Display options for all acad. years. Velcí mistři italské malby
detail2018/2019 Catholic Theological Faculty Dean's Office KTF Lifelong learning programme - University of the Third Age 189 Display options for all acad. years. Základy katolické teologie II
detail2018/2019 Protestant Theological Faculty Department of Old Testament Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 4080 Display options for all acad. years. Biblická hebrejština I.
detail2018/2019 Protestant Theological Faculty Department of Old Testament Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 4081 Display options for all acad. years. Biblická hebrejština II.
detail2018/2019 Protestant Theological Faculty Department of Old Testament Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 4082 Display options for all acad. years. Biblická hebrejština III.
detail2018/2019 Protestant Theological Faculty Department of New Testament Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 4847 Display options for all acad. years. Biblická řečtina I.
detail2018/2019 Protestant Theological Faculty Department of New Testament Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 4848 Display options for all acad. years. Biblická řečtina II.
detail2018/2019 Protestant Theological Faculty Department of Old Testament Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 4849 Display options for all acad. years. Biblická řečtina III.
detail2018/2019 Protestant Theological Faculty Department of Philosophy Lifelong learning programme - Interest-oriented 4602 Kam kráčejí dějiny? – exkurz do filosofie dějin
detail2018/2019 Protestant Theological Faculty Protestant theological faculty Lifelong learning programme - Interest-oriented 1270 Display options for all acad. years. Kurz pro pracovníky s dětmi v církvích
detail2018/2019 Protestant Theological Faculty Department of Practical Theology Lifelong learning programme - Interest-oriented 4578 Tajemství a krása bohoslužby
detail2018/2019 Protestant Theological Faculty Protestant theological faculty Lifelong learning programme - University of the Third Age 2900 Display options for all acad. years. Úvod do evangelické teologie
detail2018/2019 Protestant Theological Faculty Protestant theological faculty Lifelong learning programme - University of the Third Age 2900 Display options for all acad. years. Introduction to the Protestant Theology
detail2018/2019 Hussite Theological Faculty ostatní Lifelong learning programme - Interest-oriented 3925 Display options for all acad. years. Mimořádné studium
detail2018/2019 Hussite Theological Faculty ostatní Lifelong learning programme - Interest-oriented 5150 Odborná angličtina
detail2018/2019 Hussite Theological Faculty HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin Lifelong learning programme - Interest-oriented 5341 Po východní části První republiky
detail2018/2019 Hussite Theological Faculty HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin Lifelong learning programme - University of the Third Age 2904 Display options for all acad. years. Angličtina pro Univerzitu třetího věku
detail2018/2019 Hussite Theological Faculty HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin Lifelong learning programme - University of the Third Age 2904 Display options for all acad. years. Dialog generací
detail2018/2019 Hussite Theological Faculty HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin Lifelong learning programme - University of the Third Age 2904 Display options for all acad. years. Kulturně-historický cyklus přednášek
detail2018/2019 Hussite Theological Faculty HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin Lifelong learning programme - University of the Third Age 2904 Display options for all acad. years. Uvedení do latinského jazyka a římských reálií
detail2018/2019 Hussite Theological Faculty HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin Lifelong learning programme - University of the Third Age 2904 Display options for all acad. years. Vzdělávací exkurze U3V - letní semestr
detail2018/2019 Hussite Theological Faculty HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin Lifelong learning programme - University of the Third Age 2904 Display options for all acad. years. Vzdělávací exkurze U3V - zimní semestr
Results 301-350 of 677 previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 next
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html