Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 152)
 
   Login via CAS
A journey into the depths of the study of chemistry - a seminar for high school chemistry teachers (3328)
Basic information
A journey into the depths of the study of chemistry - a seminar for high school chemistry teachers
Variant code (CID): 9953
admission procedure in progress
Orientation: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Faculty: Faculty of Science
Futher Education Centre [31-643]
full-time
Czech
Seminář bude realizován jako dvoudenní s náplní přednášek a laboratorních cvičení.
Každá katedra chemické sekce nabídne v rámci semináře 1 -2 přednášky pro učitele na aktuální řešené téma v rozsahu 2 vyučovacích hodin. Dále každá katedra připraví téma praktického cvičení v rozsahu 2 vyučovacích hodin.
: vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MŠMT-15136/2022-4-620
MŠMT
MŠMT- 6968/2019-1
Cesta do hlubin studia chemie - seminář pro středoškolské učitele
Celková hodinová dotace je cca 12 hodin přednášek a 9 hodin laboratorních cvičení pro učitele.
Středoškolský učitel chemie

Schedule details
Statistics for the MEYS
Chemistry (0531)
Master's degree
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
§ 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
A journey into the depths of the study of chemistry - a seminar for high school chemistry teachers
Guarantor and venue
RNDr. Simona Petrželová, Ph.D.
Department of Chemistry Education
Chemistry Section
učebna CH1 a Laboratoř pro učitelství chemie, Hlavova 8, Praha 2
Dates and duration
2023/2024
winter semester
26.10.2023
1
21 (total number of hours)
26.10.2023
27.10.2023
Fees and financing
800 Kč / kurz
Application
simona.hybelbauerova@natur.cuni.cz
RNDr. Simona Petrželová, Ph.D.
simona.hybelbauerova@natur.cuni.cz
221951343
01.10.2023
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html