Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Speciální pedagogika (pro absolventy SŠ) (314)
Basic information
Speciální pedagogika (pro absolventy SŠ)
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Education
 
combined
Czech
http://www.pedf.cuni.cz/uprps
ano
ano
Středoškolské vzdělání s maturitou.

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Basic programmes and qualifications
SecS with leaving exam
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
Rozšíření odborné specializace o základy spec.pedagogiky a základy psychopedie a etopedie.
Guarantor and venue
PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství
Katedra speciální pedagogiky
Dates and duration
2012/2013
winter semester
4
250 (total number of hours)
bloková výuka - leden a červen
Fees and financing
8900 Kč / year
590 Kč
Při všech platbách uvádějte:
V.S. číslo programu 651112
Spec.symbol: rodné číslo
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, SO, M. D. Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
14.09.2012
Termín přijímacích zkoušek: Říjen-Listopad 2012
Do přihlášky vždy napište dvě zvolené výchovy (výběr varianty HV nebo VV s TV nebo PV) a uveďte 1 zvolenou specializaci: psychopedii nebo etopedii.
Further information
www.pedf.cuni.cz/ksppg
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html