Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
CŽV 6 - Přípravný kurs pro přijímací zkoušky na bakalářské studium SHV (149)
Basic information
CŽV 6 - Přípravný kurs pro přijímací zkoušky na bakalářské studium SHV
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Humanities
Liberal Arts and Humanities - Social Sciences Module [24-SM]
distance
Czech
Kurs je distanční, probíhá zcela formou e-learningu v prostředí Moodle.
Cílem kursu je umožnit účastníkům procvičit se v dovednosti překladu středně obtížných odborných textů a získat zkušenosti, jež následně využijí při přijímacím řízení.
Účastník získá možnost vypracovat tři překlady vybraných textů z minulých přijímacích řízení a vložit je to elektronického systému Moodle (návod pro užití systému bude přílohou smlouvy). Překlady budou kompetentními odborníky posouzeny a opraveny, slovní hodnocení bude pak uchazeči k dispozici ve stejném systému, společně s fórem, kde bude možno klást další doplňující dotazy.
Překlady je možné odevzdávat od 1.3.2012 do 21.3.2012, hodnocení překladu bude zveřejněno do 10 pracovních dní od odevzdání.
ano
ano
120
Maximální počet účastníků je z kapacitních důvodů omezen na 120.
Kurs je primárně určen pro uchazeče o bakalářské studium SHV na UK FHS v Praze v přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Josef Kružík, Ph.D.
Student's Administration Office
Student's Administration Office
Dates and duration
2011/2012
winter semester
1
8 (total number of hours)
Překlady je možné odevzdávat od 1.3. do 21.3.2012
Schedule details
Fees and financing
1000 Kč / programme
0  
Poplatek je za jeden jazyk (Aj, Nj, Fj)
osvobozeno
Application
Smlouvu lze uzavřít na UK FHS: U Kříže 8, Praha 5 158 00
Student's Administration Office
Mgr. Dina Novotná Obeidová
dina.obeidova@fhs.cuni.cz
2510 80 335
28.02.2012
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html