Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi I (4490)
Basic information
Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi I
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Physical Education and Sport
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství [51-500300]
celoživotní vzdělávání
svalové skupiny
trenér
učitel
full-time
Czech
Kurz bude rozdělen na tři výukové bloky – teoretickou, diagnostickou a praktickou část.
Teoretická část vysvětluje, kdy je vhodné u dětí a mládeže zařadit kompenzační cviče-ní, nejčastěji přetížené oblasti pohybového systému, cíle kompenzačního cvičení a posturální odchylky pohybového systému včetně jejich ovlivnění pomocí kompenzačního cvičení.
Diagnostická část stručně charakterizuje posturální odchylky v oblasti páteře (držení těla), dolních a horních končetin a chybné pohybové stereotypy.
Praktická část bude představovat ukázky cviků s důrazem na optimální pohybové funkce. Účastníci si vyzkouší příklady cviků prováděných v několika cvičebních polohách. Cílem semináře je naučit se zvolit vhodné kompenzační cvičení u dětí a mládeže v rámci tréninkového procesu za účelem dosažení vyšší sportovní výkonnosti.
Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi I
pátek 14,00 - 19,00 hod - teorie + diagnostika
sobota 9,00 - 17,00 hod - praxe
pátek 14,00 - 19,00 hod - teorie + diagnostika
sobota 9,00 - 17,00 hod - praxe
20
přihlášky přes studijní informační systém Univerzity Karlovy
platba převodem na účet FTVS

!!! Úhrada platební kartou nebude akceptována !!!

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditu
Guarantor and venue
PhDr. Andrea Levitová, Ph.D.
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství
Centrum CŽV a služeb
UK FTVS
Dates and duration
2020/2021
winter semester, October
23.10.2020
1
15 (total number of hours)
15 hodin
Friday - Saturday
23.10.2020
24.10.2020
Schedule details
Fees and financing
2200 Kč / programme
2200 Kč
!!! Úhrada platební kartou nebude akceptována !!!
osvobozeno
Application
elektronicky: www.ftvs.cuni.cz - Veřejnost - Celoživotní vzdělávání - kurzy pro veřejnost
Centrum CŽV a služeb
PaedDr. Lada Novotná
lnovotna@ftvs.cuni.cz
220 17 2250
16.10.2020
Přihlášky přes studijní informační systém Univerzity Karlovy
Further information
http://www.ftvs.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html