Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Entrance Examination Preparatory Course (6430)
Basic information
Entrance Examination Preparatory Course
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Arts
Institute of Germanic Studies [21-UGS]
full-time
Czech
1. seznámení uchazečů s průběhem přijímacích zkoušek 2. gramatika 3. slovní zásoba 4. práce s textem 5. reálie 6. ukázky výuky 7. literatura a kultura německy mluvících zemí.
Kurz se pořádá jako forma přípravy na přijímací zkoušky pro uchazeče o bakalářské studium oboru Německý jazyk a literatura. Základním cílem je seznámit uchazeče s podobou přijímací zkoušky, a to jak s její strukturou, tak se zcela konkrétními obsahy zkoušky.
Obsahově jsou kurz a přijímací zkouška koncipovány tak, aby se pokud možno sjednocovala úroveň uchazečů o studium. Pozornost je po zkušenostech z minulých let věnována těm gymnaziálním okruhům gramatiky a slovní zásoby němčiny, aby uchazeči získali přehled o požadavcích na ně kladených. Kurz ovšem nevynechává ani sféru reálií německy mluvících zemí a německou literaturu.
Poslední část přípravného kurzu představuje ukázka forem výuky v bakalářském studiu. Uchazeči získají možnost učinit si vlastní představu o vysokoškolské přednášce, semináři a cvičení. Kromě toho je zájemcům poskytnut prostor pro individuální dotazy.
Entrance Examination Preparatory Course
ne
ne
20
nejsou stanoveny

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Institute of Germanic Studies
Institute of Germanic Studies
Entrance Examination Preparatory Course
Dates and duration
2019/2020
summer semester
1
10 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
1500 Kč / programme
základní
Application
katerina.svitilova@ff.cuni.cz
Institute of Germanic Studies
Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
vera.hejhalova@ff.cuni.cz
281884570
25.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html