Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Bakalář PLUS (BCPLUS)
Basic information
Bakalář PLUS
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
Nadstavbový program nabízí studentům bakalářských oborů atraktivní způsob rozšíření odborného curricula zcela mimo stávající studijní plány
Bakalář PLUS
ne
ne
Student bakalářského oboru na PřF UK.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
úspěšné absolvování pěti studijních povinností z tohoto programu
Guarantor and venue
Bc. Veronika Fialová
Research Support Department
Research Support Department
Dates and duration
2020/2021
winter semester
01.10.2020
6
576 (total number of hours)
72/M
Schedule details
Fees and financing
0 Kč / programme
osvobozeno
Application
Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Studijní oddělení, Albertov 6, 128 43 Praha 2
Research Support Department
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
20.09.2020
od 1.6. do 20.9.2020
bez přijímací zkoušky
Further information
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/bakalar-plus a http://www.bakalarplus.cz/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html