Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Jak na správný veřejný písemný a ústní projev? (6396)
Basic information
Jak na správný veřejný písemný a ústní projev?
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Social Sciences
Institute of Communication Studies and Journalism [23-IKSZ]
full-time
Czech
Kurz je určen nejširší skupině uživatelů češtiny se zájmem o adekvátní vyjadřování.
Je zaměřen na písemné i ústní praktické dovednosti nezbytné pro osvojení vhodné formy veřejné komunikace.
Zahrnuje např. nácvik psaní e-mailu, životopisu či motivačního dopisu a jiných forem veřejné písemné komunikace i nácvik mluvního projevu. Z hlediska mluveného projevu je kladen důraz na správnou výslovnost, přiměřenou volbu jazykových prostředků i celkový neverbální projev.
Kurz je flexibilní a otevřený potřebám a požadavkům účastníků
Jak na správný veřejný písemný a ústní projev?
20. 4. 2020 17:00-19:00
27. 4. 2020 17:00-19:00
20. 4. 2020 17:00-19:00
27. 4. 2020 17:00-19:00
12
Kurz je určen pro širokou veřejnost. Kurz bude otevřen, pokud se do něj přihlásí minimálně čtyři zájemci.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Guarantor and venue
PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.
Department of Marketing Communication and Public Relations
Department of Marketing Communication and Public Relations
Smetanovo nábř. 6, Praha 1, místnost 13
Dates and duration
2019/2020
summer semester, April
Short-time
4 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
1000 Kč / programme
Application
on-line přhláška
PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.
tereza.rabova@fsv.cuni.cz
222112268
16.04.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html