Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - teorie a praxe (6394)
Basic information
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - teorie a praxe
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Law
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM [22-J]
full-time
Czech
Kurz je určen pro zaměstnance státní správy a územní samosprávy.
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - teorie a praxe
Kurz je jednodenní, přednášeny budou následující témata:
Působnost obecného nařízení a zákona o zpracování osobních údajů;
Základní pojmy (správce osobních údajů, zpracovatel osobních údajů, zpracování osobních údajů) v rozhodovací praxi ÚOOÚ a NSS;
Vztah správce - zpracovatel, společní správci, správce - správce a jeho smluvní úprava;
Povinnosti spojené se zpracováním osobních údajů v praktických příkladech (právní titul, doba uchování, informační povinnost, zabezpečení zpracování, oznamování a ohlašování porušení zabezpečení atd.);
Předávání osobních údajů do třetích zemí (jednotlivé nástroje pro předávání osobních údajů do třetích zemí a praktické případy)
Rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů
Termín: bude stanoven
Kurz je jednodenní, přednášeny budou následující témata:
Působnost obecného nařízení a zákona o zpracování osobních údajů;
Základní pojmy (správce osobních údajů, zpracovatel osobních údajů, zpracování osobních údajů) v rozhodovací praxi ÚOOÚ a NSS;
Vztah správce - zpracovatel, společní správci, správce - správce a jeho smluvní úprava;
Povinnosti spojené se zpracováním osobních údajů v praktických příkladech (právní titul, doba uchování, informační povinnost, zabezpečení zpracování, oznamování a ohlašování porušení zabezpečení atd.);
Předávání osobních údajů do třetích zemí (jednotlivé nástroje pro předávání osobních údajů do třetích zemí a praktické případy)
Rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů
Termín: bude stanoven
žádné

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Department of Labor Law and Social Security Law
Department of Labor Law and Social Security Law
Dates and duration
2019/2020
summer semester
Short-time
6 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
2200 Kč / programme
osvobozeno
Application
Právnická fakulta UkK JURIDIKUM
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM
Danuše Kučírková
kucirkov@prf.cuni.cz
221005503
12.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html