Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Úvod do simultánního tlumočení (do mateřštiny - češtiny): Němčina (6393)
Basic information
Úvod do simultánního tlumočení (do mateřštiny - češtiny): Němčina
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Arts
Institute of Translation Studies [21-UTRL]
full-time
Czech
Tlumočnické moduly
Úvod do simultánního tlumočení (do mateřštiny - češtiny)
8 vyučovacích hodin
8 vyučovacích hodin
jsou stanoveny konkrétní podmínky zájemců pro zapsání do příslušného kurzu na: http://linguaczv-public.ff.cuni.cz


Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Institute of Translation Studies
Institute of Translation Studies
Dates and duration
2019/2020
summer semester
1
8 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
2900 Kč / programme
základní
Application
Ústav translatologie, Hybernská 3, 110 00 Praha 1, hurnikova@ff.cuni.cz
Institute of Translation Studies
Mgr. Lukáš Klimeš
lukas.klimes@ff.cuni.cz
221 619 512
31.01.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html