Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Základy osobní bezpečnosti pedagogických pracovníků a možnosti řešení sebeobranných situací (6391)
Basic information
Základy osobní bezpečnosti pedagogických pracovníků a možnosti řešení sebeobranných situací
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Physical Education and Sport
Technické a úpolové sporty [51-600600]
sebeobrana
sport
tělesná výchova
učitel
full-time
Czech
Kurz zaměřený na pedagogické pracovníky, kteří se mohou setkat s násilím a agresivitou nejen mezi žáky, ale mohou řešit i napadení učitele nebo vniknutí cizí osoby do prostor školy s evidentním cílem ublížit žákům nebo učitelům. Zájemci si osvojí teoretické a hlavně praktické dovednosti řešení výrazně krizových či rizikových situací ve škole nebo při činnostech souvisejících se vzděláváním.
MŠMT
11500/2016-1
Základy osobní bezpečnosti pedagogických pracovníků a možnosti řešení sebeobranných situací
Teoretická část bude zaměřena na základní aspekty sebeobrany pedagogického pracovníka, seznámení s okolnostmi vylučující protiprávné jednání a na problematiku ochrany sebe a žáků před agresorem. Praktické cvičení bude zameřená na taktické postupy bezprostředně před fyzickým útokem dospělé agresivní osoby a na konkrétní řešení sebeobranných situací.
Teoretická část bude zaměřena na základní aspekty sebeobrany pedagogického pracovníka, seznámení s okolnostmi vylučující protiprávné jednání a na problematiku ochrany sebe a žáků před agresorem. Praktické cvičení bude zameřená na taktické postupy bezprostředně před fyzickým útokem dospělé agresivní osoby a na konkrétní řešení sebeobranných situací.
přihláška + platba

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Teacher training without subject specialisation
SecS with leaving exam
příspěvky účastníků
jiný účel
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
§ 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
Guarantor and venue
PhDr. Radim Pavelka, Ph.D.
Technické a úpolové sporty
Technické a úpolové sporty
UK FTVS
Dates and duration
2019/2020
summer semester, June
12.06.2020
Short-time
8 (total number of hours)
12.6.2020
Fees and financing
1000 Kč / programme
platba převodem
Application
UK FTVS, José Martího 31, Praha 6 - Vokovice
Technické a úpolové sporty
Mgr. Libuše Čadová, Ph.D.
cadova@ftvs.cuni.cz
20 17 2289
29.05.2020
Further information
https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1782.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html