Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 134)
 
   Login via CAS
Speciální pedagogika (pro absolventy středních škol) (314)
Basic information
Speciální pedagogika (pro absolventy středních škol)
Kód varianty (CID): 6387
admission procedure terminated
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra speciální pedagogiky [41-KSP]
celoživotní vzdělávání
kurzy
combined
Czech
získání dalších odborných znalostí v oboru, doplnění původní specializace
o základy spec.pedagogiky a základy psychopedie a etopedie.
http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/celozivotni-vzdelavani
25679/2018-1-825
MŠMT
11914/2017-1
Studium v oblasti pedagogických věd - speciální pedagogika pro absolventy SŠ
ano
ano
40
středoškolské vzdělání s maturitou pedagogického zaměření nebo jiné středoškolské vzdělání doplněné o pedagogickou kvalifikaci

Schedule details
Statistics for the MEYS
Teacher training without subject specialisation (0113)
high school with a diploma
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
doplnění původní specializace o základy spec.pedagogiky a základy psychopedie a etopedie.
§ 2 vyhlášky č.317/2005
Guarantor and venue
PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Katedra speciální pedagogiky
Katedra speciální pedagogiky
Praha
Dates and duration
2020/2021
winter semester, January
4
250 (total number of hours)
jeden blok cca 8 pracovních dní
Fees and financing
9900 Kč / year
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

při platbách úplaty za program uvádějte:
V.S. číslo programu 651120
Spec.symbol: rodné číslo
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
30.10.2020
Termín výběrového řízení: říjen - listopad 2020

Do elektronické přihlášky vložte kromě dokladu o vzdělání i žádost o specializaci:
psychopedie nebo etopedie

Zápis do studijního programu bude probíhat koncem roku, první bloková
výuka bude začínat 1/2021 pro akademický rok 2020/2021.

Further information
http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html