Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Moderní kontaktní tělesná výchova (6365)
Basic information
Moderní kontaktní tělesná výchova
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Physical Education and Sport
Technické a úpolové sporty [51-600600]
silová příprava
sport
tělesná výchova
učitel
full-time
Czech
Praktický vzdělávací program zaměřený na zavedení prvků kontaktních cvičení do tělesné výchovy zábavnou a bezpečnou formou tak, aby si děti přirozeně zvykly na fyzický kontakt. Ten v současné době mizí ze spontánní aktivity dětí, přitom přispívá nejen ke správnému fyzickému a zdravotnímu rozvoji, ale vytváří i pocit sociální sounáležitosti, zvyšuje frustrační toleranci a v neposlední řadě psychickou odolnost.
Kurz je pro učitele TV druhého stupně ZŠ, SŠ/VOŠ, trenéry sportovních škol a učitele/vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.
MŠMT
11500/2016-1
Moderní kontaktní tělesná výchova
Teoreticá část bude zaměřena na pochopení důležitosti úpolů ve vývoji jedince. Praktická část bude zaměřena na didaktiku a posloupnost průpravných úpolových her ve vztahu k adaptaci na kontakt.
Teoreticá část bude zaměřena na pochopení důležitosti úpolů ve vývoji jedince. Praktická část bude zaměřena na didaktiku a posloupnost průpravných úpolových her ve vztahu k adaptaci na kontakt.
20
přihláška a platba

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Teacher training with subject specialisation
SecS with leaving exam
příspěvky účastníků
jiný účel
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
§ 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
Guarantor and venue
PhDr. Radim Pavelka, Ph.D.
Technické a úpolové sporty
Technické a úpolové sporty
UK FTVS
Dates and duration
2019/2020
summer semester, June
Short-time
8 (total number of hours)
15.6.2020
Fees and financing
980 Kč / programme
platba převodem po elektronickém přihlášení
Application
UK FTVS, José Martího 31, Praha 6 - Vokovice
Technické a úpolové sporty
Mgr. Libuše Čadová, Ph.D.
cadova@ftvs.cuni.cz
20 17 2289
01.05.2020
Further information
https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1782.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html