Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Pastoral Care of the Sick (6171)
Basic information
Pastoral Care of the Sick
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Pastoral Theology and Law Sciences [26-KPAO]
full-time
Czech
Kurz umožňující vyzkoušet si reflektovanou pastorační péče nemocných proběhne formou blokové skupinové práce v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v červenci 2021. Začátek každý den od 8:30 - 16:00. Skupina maximálně 7 studentů.
Pastoral Care of the Sick
- Skupinová reflexe pastoračních rozhovorů, zakončená jejich teologickou reflexí.
- Pastorační rozhovory s pacienty/personálem/návštěvníky nemocnice.
- Setkání s personálem nemocnice.
- Krátké teoretické vstupy (vedení pastoračního rozhovoru).
- Psaní verbatimu.
- Skupinová reflexe pastoračních rozhovorů, zakončená jejich teologickou reflexí.
- Pastorační rozhovory s pacienty/personálem/návštěvníky nemocnice.
- Setkání s personálem nemocnice.
- Krátké teoretické vstupy (vedení pastoračního rozhovoru).
- Psaní verbatimu.
Podání přihlášky a složení poplatku.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
-
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
Mgr. František Marek Drábek, DiS.
Department of Pastoral Theology and Law Sciences
Department of Pastoral Theology and Law Sciences
Pastoral Care of the Sick
Dates and duration
2020/2021
summer semester, July
Short-time
75 (total number of hours)
10 dní; 8:30 - 16:00 h; Datum bude upřesněn.
Schedule details
Fees and financing
1500 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Studijní oddělení, Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6
Mgr. Zuzana Matisovská
matisovska@ktf.cuni.cz
220181649
31.05.2021
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html