Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Reading and interpretation of Latin poetic texts (6213)
Basic information
Reading and interpretation of Latin poetic texts
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Ecclesiastical History and Literary History [26-KCD]
full-time
Czech
Četba klasických, středověkých a novověkých latinských veršovaných textů spojená s jejich interpretací, zvláště mluvnickou a versologickou.
Rozvoj slovní zásoby a jazykových kompetencí potřebných k četbě básnických latinských textů.

Základní literatura:

Novotný Fr. a kol., Základní latinská mluvnice, nakl. H a H, 1992.
Quitt Z. - Kucharský P., Latinská mluvnice pro VŠ, Praha 1973.
Panhuis D., Gramatika latiny. Praha: Academia 2014.
Pražák - Novotný - Sedláček, Latinsko - český slovník, Praha 1999.
Kábrt J. a kol., Latinsko - český slovník, Praha 1999.
Quitt Z. - Kucharský P., Česko-latinský slovník, SPN, Praha 1992; Leda, Praha 2003.
Alojzy Jougan, Słownik kościelny łacińsko - polski, Warszawa 1992.
Georges K.E., Ausführliches lateinisch-deutsch Handwörterbuch, Leipzig 1998.
Slovník středověké latiny v českých zemích (kol. autorů), A-M, Praha, 1977-dosud.


Rozšiřující literatura:

CANCIK, H.; SCHNEIDER, H.; SALAZAR, C. F.; ORTON, D. E. (ed.): Brill’s New Pauly: encyclopaedia of the ancient world. Leiden; Boston: Brill, 2002-2010.
CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. Praha: KLP, 2008 (2., revid. a dopl. vyd.).
KUŤÁKOVÁ, Eva a kol. Slovník latinských spisovatelů. Praha: Leda, 2004 (2., přeprac a dopl. vyd.).
LÖWE, G.; STOLL, H. A.: ABC antiky. 3., přeprac. vyd. Praha: Ivo Železný, 2005.
Reading and interpretation of Latin poetic texts
-
-
-

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
4
Guarantor and venue
ThLic. Mgr. et Mgr. Tomáš Matějec, Ph.D.
Department of Ecclesiastical History and Literary History
Department of Ecclesiastical History and Literary History
Reading and interpretation of Latin poetic texts
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
24 (total number of hours)
2 hod./týdně, Pondelí 15:30
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
29.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html