Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Bibliodrama 2 (6192)
Basic information
Bibliodrama 2
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Biblical Sciences and ancient languages [26-KBV]
full-time
Czech
Bibliodrama je jedna z interaktivních, kreativních metod práce s biblickým textem, jež využívá postupů zážitkové pedagogiky, skupinové práce a biblické exegese. Jejím hlavním cílem je osobní setkání člověka s biblickým poselstvím, a to na rovině zkušenosti. Nejde tedy primárně o poznání racionální, nýbrž existenciální, o konfrontaci osobních zkušeností jednotlivce se zkušenostmi ostatních členů skupiny a s hodnotami uloženými v biblickém textu.

Seminář v letním semestru je zaměřen na využití bibliodramatu ve spojení s prvky duchovní obnovy. Na semináři bude ponechán větší prostor samostatné práci, meditaci a modlitbě.
Seminář se bude konat mimo Prahu, pokud se podaří zajistit ubytování. Místo bude upřesněno (pravděpodobně Slaný - karmelitánský klášter; záleží na možnostech).

Velikost skupiny: max. 15 účastníků.
Pro všechny ročníky a obory.
Bibliodrama 2
Práce s vybraným biblickým textem, známým předem, různými metodami; liturgie, modlitba (dobrovolné) a vlastní meditace účastníků; práce se odehrává v časově určených jednotkách

Datum konání: 7.5. (večer) - 10.5. (odpoledne) 2020; místo bude stanoveno podle možností mimo Prahu (Slaný - karmelitáský klášter, možná jinde - podle možností)
Práce s vybraným biblickým textem, známým předem, různými metodami; liturgie, modlitba (dobrovolné) a vlastní meditace účastníků; práce se odehrává v časově určených jednotkách

Datum konání: 7.5. (večer) - 10.5. (odpoledne) 2020; místo bude stanoveno podle možností mimo Prahu (Slaný - karmelitáský klášter, možná jinde - podle možností)
Předpokládá se znalost práce s kreativními metodami (nejlépe absolvování kurzu bibliodramatu), otevřenost vůči biblickému poselství, ochota ke skupinové práci a k práci kreativními metodami (výtvarnými, dramatickými, pohybovými, literárními apod.) , ke sdílení s ostatními. Schopnost individuální práce, ochota k meditaci a účasti na duchovním programu. Pokud někdo takový typ práce dosud neabsolvoval (bibliodrama, zážitková pedagogika, kreativní exercicie apod.), je třeba absolvovat předběžný rozhovor, aby nedošlo k omylu v očekávání účastníka.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
6
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková
Department of Biblical Sciences and ancient languages
Department of Biblical Sciences and ancient languages
Bibliodrama 2
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
28 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
czv.u3v@ktf.cuni.cz
220181649
17.04.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html