Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Badatelsky orientovaná výuka v chemii (5038)
Basic information
Badatelsky orientovaná výuka v chemii
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
Kurz bude realizován jako dvoudenní seminář s laboratorním cvičením - každý den bude mít dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny.

1. běh 14. a 15.2.2020

1) Přednáška - teoretická východiska badatelsky orientované výuky (BOV) (přednáška, 1 VH)
2) Úlohy s tématem obecné chemie (laboratorní práce a jejich rozbor, 3 VH)
3) Úlohy s tématem anorganická chemie (laboratorní práce a jejich rozbor, 2 VH)
4) Úlohy s tématem organické chemie (laboratorní práce a jejich rozbor, 2 VH)
5) Principy tvorby badatelsky orientovaných úloh (přednáška, workshop, 2 VH)
6) Aplikování badatelsky orientované výuky s ohledem na různé třídy, žáky a specifické podmínky škol učitelů účastnících se semináře (přednáška, diskuse, 2 VH)
7) Úlohy s tématem biochemie (laboratorní práce a jejich rozbor, 3 VH)
8) Závěrečné shrnutí badatelsky orientované výuky (přednáška, diskuse, 1 VH)
MŠMT
6968/2019-1
Badatelsky orientovaná výuka v chemii
Kurz bude realizován formou dvoudenního semináře a workshopu – teoretické pasáže se budou střídat s praktickou činností.

Celková hodinová dotace je 16 hodin.
Kurz bude realizován formou dvoudenního semináře a workshopu – teoretické pasáže se budou střídat s praktickou činností.

Celková hodinová dotace je 16 hodin.
15
Seminář je určen pro učitele chemie základních a středních škol

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Chemistry
Master
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
§ 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
Guarantor and venue
RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
Department of teaching and Didactics of Chemistry
Department of teaching and Didactics of Chemistry
Laboratoř pro učitelství chemie, Hlavova 8, Praha 2
Dates and duration
2019/2020
winter and summer semester
14.02.2020
Short-time
16 (total number of hours)
Fees and financing
3500 Kč / programme
Application
KUDCHE PřF
RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
milada.tepla@natur.cuni.cz
221951343
10.01.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html