Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
U3V - Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí. (1770)
Basic information
U3V - Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí.
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Medicine in Pilsen
Ústav sociálního a posudkového lékařství [14-140]
full-time
Czech
Univerzita třetího věku na LFP vznikla v roce 1998. Stále se ale setkává s velkým zájmem seniorů o studium. Posluchači se během dvouletého studia seznámí se základy somatologie, nejčastějšími onemocněními ve stáří a jejich prevencí, tématy ze sociálního zabezpečení a zdravotně sociální oblasti. Přednášející z LF a FN Plzeň tak kromě odborných témat prezentují i činnost fakulty a její pedagogické a vědecké úspěchy široké veřejnosti. Na přednáškách se podílí i další odborníci z celé ČR. Prostory pro výuku poskytuje fakulta. Učebny jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou, která slouží i pro výuku seniorů. Posluchači anonymním dotazníkovým šetřením hodnotí průběh výuky, kvalitu přednášek i jejich organizaci. Posluchači obdrží ke kurzu učebnici Člověk ve zdraví i nemoci (Podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří) a publikaci Laskavý průvodce po sociálních dávkách.
Člověk ve zdraví i v nemoci . Podpora zdraví a prevence nemocí.
Přednášky se konají vždy v pondělí od 15:00 hod. 1 x za 14 dní ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu na Lékařské fakultě UK v Plzni, alej Svobody 31.
Přednášky probíhají od října do začátku června. Kurz je po dvou letech ukončen slavnostním předáním osvědčení o jeho absolvování v pražském Karolinu.
První ročník dalšího dvouletého cyklu bude zahájen v roce 2020/2021.
Přednášky se konají vždy v pondělí od 15:00 hod. 1 x za 14 dní ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu na Lékařské fakultě UK v Plzni, alej Svobody 31.
Přednášky probíhají od října do začátku června. Kurz je po dvou letech ukončen slavnostním předáním osvědčení o jeho absolvování v pražském Karolinu.
První ročník dalšího dvouletého cyklu bude zahájen v roce 2020/2021.
80
Program U3V je určen zájemcům, kteří dosáhli důchodového věku a mají střední vzdělání s maturitní zkouškou, a dále válečným veteránům dle zákona č. 170/2002 Sb.
Podmínky přijetí.
Prezence 75 % na přednáškách a závěrečný test v každém akademickém roce.

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Nejedná se o kvalifikační kurz.
Guarantor and venue
doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, 323 00, LF UK Plzeň
Dates and duration
2020/2021
winter semester, October
4
60 (total number of hours)
24/M
Tuesday - Tuesday
Schedule details
Fees and financing
1000 Kč / year
V ceně kurzovného je učebnice U3V - Člověk ve zdraví i v nemoci (Podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří) a publikace Laskavý průvodce po sociálních dávkách.
Ostatní náklady spojené s nabízenými doplňkovými aktivitami si hradí účastníci sami (výlety, vycházky, návštěvy divadel apod.).
základní
Application
alej Svobody 31, Plzeň
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Vanda Stříbrná
vanda.stribrna@lfp.cuni.cz
377 593 540
30.06.2020
Kurz v roce 2020/2021 zahajuje první rok dvouletého studia, které bude ukončeno v červnu 2022 slavnostním předáním Osvědčení o absolvování kurzu v pražském Karolinu.
Further information
www.lfp.cuni.cz sekce: celoživotní vzdělávání
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html