Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Introduction to study Physical Education (205)
Basic information
Introduction to study Physical Education
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Physical Education and Sport
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu [51-100101]
full-time
Czech
1.ročník Bc. TVSVZP
Physical Education and Sport for Teacher Education
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
ano
ano
Secondary school

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
60
Guarantor and venue
prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Kinantropologie
Studijní oddělení
Introduction to study Physical Education
Dates and duration
2020/2021
winter semester
2
280 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
48600 Kč / year
osvobozeno
Application
Martího 31 Praha 6
Studijní oddělení
Helena Škábová
skabova@ftvs.cuni.cz
220172075
06.09.2020
1.8.2020-6.9.2020
Further information
https://ftvs.cuni.cz/FTVS-34.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html