Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Child sexual abuse: Introduction to the issue and to CSA’s prevention in the church community (5091)
Basic information
Child sexual abuse: Introduction to the issue and to CSA’s prevention in the church community
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Pastoral Theology and Law Sciences [26-KPAO]
full-time
Czech
Cílem je uvedení účastníků do problematiky CSA a pochopení její specifičnosti v kontextu církevního společenství. Zcitlivění na tuto problematiku a prevence CSA v církevním společenství.
Child sexual abuse: Introduction to the issue and to CSA’s prevention in the church community
Kurz je rozvržen do 8 hodin:
1. Definice CSA základní terminologie
2. Dopad CSA na oběti
3. První pomoc obětem
4. Agresoři
5. Problematika CSA v církvi
a. Vývoj přístupu ze strany církve
b. Jak reagovat na oznámení CSA dle církevního práva
6. Právo ČR vztahující se k CSA
7. Prevence CSA a hranice v pomáhajícím vztahu
8. Doprovázení obětí CSA
Kurz je rozvržen do 8 hodin:
1. Definice CSA základní terminologie
2. Dopad CSA na oběti
3. První pomoc obětem
4. Agresoři
5. Problematika CSA v církvi
a. Vývoj přístupu ze strany církve
b. Jak reagovat na oznámení CSA dle církevního práva
6. Právo ČR vztahující se k CSA
7. Prevence CSA a hranice v pomáhajícím vztahu
8. Doprovázení obětí CSA
Podání přihlášky a složení poplatku.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
-
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
Mgr. František Marek Drábek, DiS.
Department of Pastoral Theology and Law Sciences
Department of Pastoral Theology and Law Sciences
Child sexual abuse: Introduction to the issue and to CSA’s prevention in the church community
Dates and duration
2019/2020
summer semester, March
Short-time
8 (total number of hours)
9:00 - 17:00 hod.
21.3.2020
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Studijní oddělení, Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6
Mgr. Zuzana Matisovská
matisovska@ktf.cuni.cz
220181649
15.03.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html