Biblical Hebrew I. (4080)
Basic information
Biblical Hebrew I.
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Protestant Theological Faculty
Department of Old Testament Studies [27-SZ]
full-time
Czech
Biblická hebrejština I: 7.9.-2.10.2020 - intenzivní kurz
hebrejštiny, od pondělí do pátku 6 vyučovacích hodin denně.
Druhý týden kurzu se koná blokovou výukou s pobytem v rekreačním středisku v Chotěboři. Cílem je aktivně zvládnout základy hebrejské gramatiky, zejména hláskosloví, tvarosloví podstatného jména a slovesa (včetně úvodu k nepravidelným třídám).
Evangelická teologie
Biblická hebrejština I: 7.9.-2.10.2020 - intenzivní kurz
hebrejštiny, od pondělí do pátku 6 vyučovacích hodin denně.
Druhý týden kurzu se koná blokovou výukou s pobytem v rekreačním středisku v Chotěboři.
Biblická hebrejština I: 7.9.-2.10.2020 - intenzivní kurz
hebrejštiny, od pondělí do pátku 6 vyučovacích hodin denně.
Druhý týden kurzu se koná blokovou výukou s pobytem v rekreačním středisku v Chotěboři.
Pohovor s vyučujícím

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
složení příslušné zkoušky či zápočtu
Guarantor and venue
doc. Petr Sláma, Ph.D.
Protestant theological faculty
Department of Old Testament Studies
Biblical Hebrew I.
Dates and duration
2020/2021
winter semester, September
Short-time
120 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
1000 Kč / week
Splatné před zahájením výuky
osvobozeno
Application
ETF UK Černá 9, P.O.Box 529, 115 55 Praha 1 Nové Město
Mgr. Klára Maturová
maturova@etf.cuni.cz
221 988 210
31.08.2020
Further information
https://web.etf.cuni.cz/ETFN-526.html