Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence (6148)
Basic information
Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Medicine in Hradec Králové
Department of Social Medicine [15-190]
full-time
Czech
Certifikovaný kurz připravuje jednotlivce k získání zvláštní odborné způsobilosti mentora klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence v oblasti kvalifikační přípravy, specializačního vzdělávání zdravotnických nelékařských pracovníků a v adaptačním procesu nově nastupujících zaměstnanců v oboru ošetřovatelství a porodní asistence.
Ministerstvo zdravotnictví ČR
37063/2015-4/ONP
Nursing
Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence
Teorie ošetřovatelství – repetitorium ošetřovatelství 4
Vybrané kapitoly z pedagogiky, andragogiky a obecné didaktiky 16
Pedagogická psychologie 10
Didaktika ošetřovatelství a odborné praxe 30
Odborná praxe 40
Celkem 100

Bloková teoretická výuka jedenkrát týdně 6 hodin po dobu 10 týdnů.
Praktická výuka 40 hodin.
Teorie ošetřovatelství – repetitorium ošetřovatelství 4
Vybrané kapitoly z pedagogiky, andragogiky a obecné didaktiky 16
Pedagogická psychologie 10
Didaktika ošetřovatelství a odborné praxe 30
Odborná praxe 40
Celkem 100

Bloková teoretická výuka jedenkrát týdně 6 hodin po dobu 10 týdnů.
Praktická výuka 40 hodin.
25
Zájemci o kurz musí splňovat tyto podmínky:
- musí mít registraci dle platné legislativy k výkonu zdravotnického povolání v oboru všeobecná sestra, porodní asistentka
- min. odpracovaná doba výkonu povolání v příslušném oboru 2 roky v plném úvazku

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky – obory jinde neuvedené
SecS with exam, without vocat.cert.
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Course requirements and qualification acquired
závěrečná zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
60
§ 45 odst. 1 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb.
Guarantor and venue
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Department of Social Medicine
Department of Social Medicine
Modelová učebna, Lékařská fakulta a FN HK
Dates and duration
2019/2020
winter semester, February
27.02.2020
Short-time
100 (total number of hours)
27.2.2020
30.4.2020
Fees and financing
4500 Kč / programme
Application
Lékařská fakulta v Hradci Králové Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
Department of Social Medicine
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
VachkovaE@lfhk.cuni.cz
495 816 365
07.02.2020
Vzdělávací program zahrnuje výuku teoretickou, teoreticko-praktickou a praktickou
v rozsahu, který umožní absolventům vhodnou formou prezentovat učivo, zvládat pedagogickou komunikaci, využívat zásady moderní pedagogiky k efektivnímu
a motivačnímu vedení studentů/účastníků vzdělávání a objektivně zhodnotit výsledky své práce.
Výuka poskytuje účastníkům kurzu ucelený soubor znalostí (vědomostí a dovedností)
a návyků nezbytných pro uplatnění mentora/školitele klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence. Účastníci kurzu získávají základní poznatky z pedagogiky a andragogiky, didaktiky
a pedagogické psychologie potřebné při pedagogické činnosti. Účastníci si postupně vytváří komplexní soubor znalostí (vědomostí a dovedností), schopností a s nimi souvisejících postojů a hodnot, které jsou obecně uplatnitelné při vedení studentů/účastníků odborné praxe nebo specializačního studia a v adaptačním procesu nových zaměstnanců v oboru ošetřovatelství a porodní asistence.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html