Vybrané kapitoly z filosofie a etiky (168)
Basic information
Vybrané kapitoly z filosofie a etiky
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Third Faculty of Medicine
Dean's Office - Study Division [12-STUD]
full-time
Czech
Úvod do lékařské etiky. Etika, morálka, mrav.
Etika a přírodní vědy, etika a právo
Postup při řešení bioetického problému.
Popis problému, deskriptivní etika, normativní etika.

Základní etické teorie.
Hedonismus. Utilitarismus. Deontologie. Etika ctností.

Problém osoby. Od etiky kmene po Všeobecnou deklaraci lidských práv.
Status lidské osoby: kdy začíná život?

Problém osoby II. Eugenika. Akce T4. Holocaust.

Čtyři principy lékařské etiky. Princip autonomie.

Úvod do environmentální etiky. Odpovědnost na Zemi ale i vůči Zemi.
Antropocentrismus. Biocentrismus. Ekocentrismus.

Kdo je člověk? Od animismu k panmechanismu.

Gen-etika. Etika genetiky. Genové terapie. Etika mezi behaviorismem a genetickým determinismem.

Etika práce s laboratorními zvířaty. Člověk a zvíře. Altruismus u zvířat.

Lékařský výzkum a etika.
University of the Third Age
ne
ne
30
maturita
důchodový věk

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
Department of Ethics and Humanities
Department of Ethics and Humanities
3. LF UK, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Dates and duration
2020/2021
winter semester, October
2
28 (total number of hours)
2 hod. 1x za 14 dní , říjen 2020 - červen 2021
Thursday
Schedule details
Fees and financing
200 Kč / year
Kurz je možné absolvovat pouze jednou.
osvobozeno
Application
Ústav etiky, 3. LF UK, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Department of Ethics and Humanities
Zuzana Filipi
zuzana.filipi@lf3.cuni.cz
267102904
26.06.2020
od 15. 5. 2020 - 26. 6. 2020
Elektronická přihláška
Further information
http://www.lf3.cuni.cz/3LF-195.html