Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Praktická rétorika a prezentace (2625)
Basic information
Praktická rétorika a prezentace
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
INTENZIVNÍ KURZ pro doktorandy a zaměstnance PřF UK
Dva turnusy:
1. turnus - 27. 5. - 31. 5. 2020
2. turnus - 19. 8. - 23. 8. 2020
Příjezd vždy v odpoledních hodinách prvního dne, odjezd v odpoledních hodinách posledního dne.

Proč někomu není rozumět, ani když sedí vedle vás, a jiný snadno upoutá pozornost celé místnosti? Zažili jste přednášku, z níž si nepamatujete vůbec nic? Dokážete si vy udržet pozornost skupiny? Trpíte velikou trémou při veřejném vystupování?
Intenzivní kurz praktické rétoriky je určen všem, kteří jsou ochromováni trémou. Ale je také pro ty, kteří problémy s mluvním projevem nemají, ale chtějí svou mluvu zvládat na úrovni špičkových moderátorů či herců, chtějí získat absolutní kontrolu nad svým hlasem a využít jeho veškerý potenciál.
Budeme pracovat na několika aspektech vašeho projevu současně - vypilujeme výslovnost, posazení hlasu, pohyb, výraz i dech. Vše si hned vyzkoušíme v praxi - budeme prezentovat a improvizovat. Budeme pracovat v malých skupinách, takže náplň kurzu maximálně přizpůsobíme vašim potřebám.

Garantem rétorické části kurzu je doc. Václav Martinec.
Garantem části kurzu Prezentační dovednosti je Mgr. Helena Ferklová
Praktická rétorika a prezentace
OBSAH - Co Vás naučíme?
- základní dechové, hlasové a artikulační techniky
- zásady hlasové hygieny
- samozřejmost při veřejném vystupování a cesty ke zvládání trémy
- využívat možnosti emotivního působení hlasu
- rozvinout své komunikační schopnosti - slovní i nonverbální
- odstraníme případné osobní chybné dikční a mluvní návyky
- strukturovat sdělení tak, aby bylo pro posluchače přehledné a zapamatovatelné
- pracovat s publikem, improvizovat
- učit se od ostatních
- reflektovat a rozvíjet svůj vlastní projev


Počet účastníků jednoho termínu: 24
OBSAH - Co Vás naučíme?
- základní dechové, hlasové a artikulační techniky
- zásady hlasové hygieny
- samozřejmost při veřejném vystupování a cesty ke zvládání trémy
- využívat možnosti emotivního působení hlasu
- rozvinout své komunikační schopnosti - slovní i nonverbální
- odstraníme případné osobní chybné dikční a mluvní návyky
- strukturovat sdělení tak, aby bylo pro posluchače přehledné a zapamatovatelné
- pracovat s publikem, improvizovat
- učit se od ostatních
- reflektovat a rozvíjet svůj vlastní projev


Počet účastníků jednoho termínu: 24
48
Zájemci musí být doktorandy nebo zaměstnanci Přírodovědecké fakulty UK.
Absolventi kurzu se mohou na tento kurz přihlásit pouze jako náhradníci. Tj. doplní nenaplněnou kapacitu kurzu po deadlinu pro provedení úhrady plateb rezervovaných míst (datum pro aktuální rok je vždy uvedeno v pokynech pro přihlášené). Plnohodnotnou rezervaci místa v kurzu si mohou vytvořit znovu až po třech letech od absolvování (rok absolvování + 3).
1) Absolvování školení o bezpečnosti práce v úvodu kurzu (poučení o povinnostech účastníků CŽV z hlediska pravidel bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární ochrany a předcházení škodám při výuce v terénu), absolvování školení účastníci stvrdí na místě svým podpisem na prezenční listinu. 2) Písemné potvrzení o uzavření licenční smlouvy o pořizování a využívání fotografií a audiovizuálního záznamu na kurzu (součástí kurzu je videotrénink). Licenční smlouvu účastníci stvrdí na místě svým podpisem.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvování kurzu
Guarantor and venue
Mgr. Helena Ferklová
Research Support Department
Research Support Department
Pec pod Sněžkou - Horská chata Univerzity Karlovy
Dates and duration
2019/2020
summer semester, May
Short-time
41 (total number of hours)
pětidenní kurz
Schedule details
Fees and financing
1950 Kč / programme
Kurzovné, ubytování a strava (plná penze).


osvobozeno
Application
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZnB_GqcAdNZPM3xzWNwdRvpf8m-sjcMLqCDU5Ei7N1Y/edit?usp=sharing
Mgr. Helena Ferklová
helena.ferklova@natur.cuni.cz
221951968
20.04.2020
1. turnus 20.04.2020, 2. turnus 15.06.2020
Further information
https://docs.google.com/document/d/1MaGf6dH9TmBgObICAFnTFZKMfVFCRh8ZojEwRVszwBo/edit?usp=sharing
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html