Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Aplikovaná improvizace (IMPRO)
Basic information
Aplikovaná improvizace
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
KURZ pro doktorandy a zaměstnance PřF UK
3. 6. - 7. 6. 2020
Příjezd v podvečer prvního dne, odjezd po obědě posledního dne.

Kurz rozvíjí prezentační a komunikační dovednosti, týmovou spolupráci a kreativitu účastníků.
Kurz je vhodný zejména pro uchazeče, kteří trpí jakoukoli formou sociální úzkosti (trémou).
(Upozornění pro zájemce - nejedná se o terapii ani divadlo.)

Lektoři: Michela Puchalková, Vladimír Kos, Helena Ferklová
Aplikovaná improvizace
Konkrétně se naučíte:
- být komfortní při veřejném vystupování, v nečekaných situacích, ve společnosti cizích lidí, v navazování kontaktů
- pravidla improvizace aneb jak funguje umění reagovat na nečekané
- reagovat na nepřipravitelné situace, setkání, rozhovor
- vzájemně spolupracovat, naslouchat sobě i druhým a společně rozvíjet nápady
- reagovat obratně a s humorem na nečekané
- rozvíjet pozorovací schopnosti, cit pro detail a umění vidět věci v souvislostech

Konkrétně se naučíte:
- být komfortní při veřejném vystupování, v nečekaných situacích, ve společnosti cizích lidí, v navazování kontaktů
- pravidla improvizace aneb jak funguje umění reagovat na nečekané
- reagovat na nepřipravitelné situace, setkání, rozhovor
- vzájemně spolupracovat, naslouchat sobě i druhým a společně rozvíjet nápady
- reagovat obratně a s humorem na nečekané
- rozvíjet pozorovací schopnosti, cit pro detail a umění vidět věci v souvislostech

24
Zájemci musí být doktorandy nebo zaměstnanci Přírodovědecké fakulty UK.
Absolventi kurzu se mohou na tento kurz přihlásit pouze jako náhradníci. Tj. doplní nenaplněnou kapacitu kurzu po deadlinu pro provedení úhrady plateb rezervovaných míst (datum pro aktuální rok je vždy uvedeno v pokynech pro přihlášené). Plnohodnotnou rezervaci místa v kurzu si mohou vytvořit znovu až po třech letech od absolvování (rok absolvování + 3).
1) Absolvování školení o bezpečnosti práce v úvodu kurzu (poučení o povinnostech účastníků CŽV z hlediska pravidel bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární ochrany a předcházení škodám při výuce v terénu), absolvování školení účastníci stvrdí na místě svým podpisem na prezenční listinu. 2) Písemné potvrzení o uzavření licenční smlouvy o pořizování a využívání fotografií z kurzu. Licenční smlouvu účastníci stvrdí na místě svým podpisem.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Helena Ferklová
Research Support Department
Research Support Department
Pec pod Sněžkou - Horská chata Univerzity Karlovy
Dates and duration
2019/2020
summer semester, June
03.06.2020
Short-time
32 (total number of hours)
pětidenní kurz
Wednesday - Sunday
Schedule details
Fees and financing
1950 Kč / programme
Kurzovné, ubytování a strava (plná penze).
osvobozeno
Application
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LluRmQixHZtU06-303mujySytP8A9uajjTeHsyBizO4/edit?usp=sharing
Research Support Department
Mgr. Helena Ferklová
helena.ferklova@natur.cuni.cz
221951968
20.04.2020
Further information
https://docs.google.com/document/d/18SO3CVpL_0nTlnvj7YMZVH_b6D0Fx8ZDrxBIzySfZR8/edit?usp=sharing
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html