Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Vysokoškolská pedagogika (VSPED)
Basic information
Vysokoškolská pedagogika
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
kurzy
combined
Czech
Kurz VŠ pedagogiky pro budoucí i stávající vysokoškolské učitele.
Dvě a půl hodiny prezenčního semináře jednou za čtrnáct dní. Zbytek výuky probíhá distančně: účastníci mají k dispozici učební materiály k samostudiu v systému Moodle.

Komu je kurz určen?
Učíte, ale cítíte, že by to mohlo jít i lépe?
Neučíte, ale po studiu budete pokračovat v akademické kariéře - tedy i učit?
...Pak je tento kurz určen právě Vám!

Co se v kurzu naučíte?
Naučíte se projektovat výuku.
Osvojíte si pedagogický přístup k řešení problémů a další pedagogické dovednosti, zejména v práci s lidmi.
Naučíte se, jak studenty správně motivovat, jak pracovat s pamětí, pozorností a s chybou, jak rozvíjet kompetence, jak pracovat s různými učební typy a styly, osvojíte si aktivizační a alternativní metody výuky.
Naučíte se provádět diagnostiku a hodnocení, sebereflexi a seberozvoj, předcházet syndromu vyhoření.


Prerekvizity: žádné

Lektorka: Helena Ferklová

Vysokoškolská pedagogika
Pedagogické minimum pro potřeby výuky na VŠ: projektování a organizace výuky.

Rozsah výuky:
- min. 39 hodin
- 13 týdnů

STUDIJNÍ AKTIVITA:
- prům. 3 hodiny týdně

Výuka probíhá každý týden:
- jeden týden je prezenční seminář (doplněný materiály k samostudiu v Moodlu),
- druhý týden distanční samostudium (v Moodlu).
Tj. 7 x 2,5 hodiny prezenční výuky, 7 x 0,5 hodina samostudia a 6 x 3 hodiny samostudia.

Volitelné jsou průběžné konzultace s lektorkou:
nácvik výuky, hospitace, lekce práce se systémem Moodle, individuální konzultace dle potřeb účastníka.

Termíny seminářů:
1. skupina
čt 10:00 - 12:30, ob týden.
2. skupina
čt 15:30 - 18:00, ob týden.

Konkrétní data seminářů:
březen: 12. 3. a 26. 3.
duben: 9. 4. a 23. 4.
květen: 7. 5. a 21. 5.
červen: 11. 6.

Tematický plán:
1. týden
- Úvod do pedagogiky
- (Chemie zvědavosti, Vzdělávání na vysokých školách, Informace vs. vědění)
2. týden
- Plánování výuky
- (Cíle výuky - hierarchie cílů, cíle pro přírodovědné předměty, Plánování předmětu, Tvorba sylabu, Profil absolventa VŠ)
3. týden
- Motivace
- (Fáze výuky, Úvod do předmětu/lekce, Práce s vnější a vnitřní motivací, Hierarchie potřeb, Specifika motivace dospělých)
4. týden
- Mobilizace, paměť a čas
- (Fungování paměti, Opakování, Hospodaření s časem, Rozpracování jednotky výuky: plán lekce,
5. týden
- Metody výuky
- (Expozice nového učiva, Metody výuky, Typy diskuzí, Tvorba pravidel, Brainstormig/brainwriting, Myšlenkové mapování)
6. týden
- Práce s dotazem
- (Interakce učitel-student, Aktivní účast studenta ve výuce, Pravidla práce s dotazem, Jak motivovat k otázkám i odpovědím, Když nikdo neodpovídá)
7. týden
- Fixace
- (Jak a co si pamatujeme, Non scholae, sed vitae discimus, Mentální programy, Aplikační úkoly, Hra a bezděčné učení)
8. týden
- Alternativní metody výuky, Studijní typy a styly
- (Problémová metoda, Případová studie, Projektová metoda, Zpětné inženýrství, Exkurze a terénní výuka, Studijní typy a styly)
9. týden
- Přednáška, Problematické situace ve výuce
- (Přednáška jako výuková metoda, Prevence a řešení problematických situací,
10. týden
- Studijní materiály
- (Zvláštnosti expozice pomocí studijního textu, Samostudium a příprava studenta na hodinu, Flipped classroom, Aktivní čtení a hodnocení četby)
11. týden
- Hodnocení výuky
- (Reflexe a sebereflexe učitele, Hospitace ve výuce, Práce s chybou a úspěchem, Videotrénink)
12. týden
- Reflexe a sebereflexe
- (Reflexe a sebereflexe jako základ profesního rozvoje, Pohospitační rozbor, Práce se zpětnou vazbou)
13. týden
- Hodnocení, klasifikace, vyhoření
- (Funkce a metody hodnocení, Pedagogická diagnostika, Chyba jako nástroj učení, Konstrukce didaktického testu/zkoušky, Známkování, Rizika profese učitele, Profesní vyhoření, Duševní hygiena)Počet účastníků jedné skupiny: 12
Pedagogické minimum pro potřeby výuky na VŠ: projektování a organizace výuky.

Rozsah výuky:
- min. 39 hodin
- 13 týdnů

STUDIJNÍ AKTIVITA:
- prům. 3 hodiny týdně

Výuka probíhá každý týden:
- jeden týden je prezenční seminář (doplněný materiály k samostudiu v Moodlu),
- druhý týden distanční samostudium (v Moodlu).
Tj. 7 x 2,5 hodiny prezenční výuky, 7 x 0,5 hodina samostudia a 6 x 3 hodiny samostudia.

Volitelné jsou průběžné konzultace s lektorkou:
nácvik výuky, hospitace, lekce práce se systémem Moodle, individuální konzultace dle potřeb účastníka.

Termíny seminářů:
1. skupina
čt 10:00 - 12:30, ob týden.
2. skupina
čt 15:30 - 18:00, ob týden.

Konkrétní data seminářů:
březen: 12. 3. a 26. 3.
duben: 9. 4. a 23. 4.
květen: 7. 5. a 21. 5.
červen: 11. 6.

Tematický plán:
1. týden
- Úvod do pedagogiky
- (Chemie zvědavosti, Vzdělávání na vysokých školách, Informace vs. vědění)
2. týden
- Plánování výuky
- (Cíle výuky - hierarchie cílů, cíle pro přírodovědné předměty, Plánování předmětu, Tvorba sylabu, Profil absolventa VŠ)
3. týden
- Motivace
- (Fáze výuky, Úvod do předmětu/lekce, Práce s vnější a vnitřní motivací, Hierarchie potřeb, Specifika motivace dospělých)
4. týden
- Mobilizace, paměť a čas
- (Fungování paměti, Opakování, Hospodaření s časem, Rozpracování jednotky výuky: plán lekce,
5. týden
- Metody výuky
- (Expozice nového učiva, Metody výuky, Typy diskuzí, Tvorba pravidel, Brainstormig/brainwriting, Myšlenkové mapování)
6. týden
- Práce s dotazem
- (Interakce učitel-student, Aktivní účast studenta ve výuce, Pravidla práce s dotazem, Jak motivovat k otázkám i odpovědím, Když nikdo neodpovídá)
7. týden
- Fixace
- (Jak a co si pamatujeme, Non scholae, sed vitae discimus, Mentální programy, Aplikační úkoly, Hra a bezděčné učení)
8. týden
- Alternativní metody výuky, Studijní typy a styly
- (Problémová metoda, Případová studie, Projektová metoda, Zpětné inženýrství, Exkurze a terénní výuka, Studijní typy a styly)
9. týden
- Přednáška, Problematické situace ve výuce
- (Přednáška jako výuková metoda, Prevence a řešení problematických situací,
10. týden
- Studijní materiály
- (Zvláštnosti expozice pomocí studijního textu, Samostudium a příprava studenta na hodinu, Flipped classroom, Aktivní čtení a hodnocení četby)
11. týden
- Hodnocení výuky
- (Reflexe a sebereflexe učitele, Hospitace ve výuce, Práce s chybou a úspěchem, Videotrénink)
12. týden
- Reflexe a sebereflexe
- (Reflexe a sebereflexe jako základ profesního rozvoje, Pohospitační rozbor, Práce se zpětnou vazbou)
13. týden
- Hodnocení, klasifikace, vyhoření
- (Funkce a metody hodnocení, Pedagogická diagnostika, Chyba jako nástroj učení, Konstrukce didaktického testu/zkoušky, Známkování, Rizika profese učitele, Profesní vyhoření, Duševní hygiena)Počet účastníků jedné skupiny: 12
24
Zájemci musí být doktorandy nebo zaměstnanci Přírodovědecké fakulty UK.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvování kurzu
Guarantor and venue
Mgr. Helena Ferklová
Research Support Department
Research Support Department
Denní studovna, Viničná 7
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
12.03.2020
1
39 (total number of hours)
LS - březen-červen
Thursday
Schedule details
Fees and financing
0 Kč / semestr
Application
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h3oQTkHh_R4Qdot6WXn9YrL4cO7groAeLV7xWQpLU8M/edit?usp=sharing
Mgr. Helena Ferklová
helena.ferklova@natur.cuni.cz
221951968
26.02.2020
Zájemci se přihlašují zápisem do tabulky: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h3oQTkHh_R4Qdot6WXn9YrL4cO7groAeLV7xWQpLU8M/edit?usp=sharing
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html