Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Silová příprava ve sportu - květen 2020 (1912)
Basic information
Silová příprava ve sportu - květen 2020
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Physical Education and Sport
Atletika [51-600100]
celoživotní vzdělávání
silová příprava
svalové skupiny
full-time
Czech
Kurz probíhá formou teoretické přednášky a praktických ukázek (sportovní oblečení s sebou).
V teoretické části jsou probírány základní zásady silové přípravy pro rozvoj velkých svalových skupin.
V praxi je obsah zaměřen zejména na metodiku nácviku dřepu, jeho modifikace, odrazy a komplexní cvičení s volnou činkou (nadhoz - přemístění a výraz včetně jejich modifikací aplikovaných v kondiční přípravě).
Silová cvičení v praktické části jsou určena trenérům dětí i dospělých.
Jsou zmiňovány rozdíly v zásadách rozvoje síly u dětí a dospělých.

Silová příprava ve sportu
ano
ano
20
přihláška, platba

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditu
Osvědčení o absolvování
Guarantor and venue
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Atletika
Atletika
FTVS UK v Praze
Dates and duration
2019/2020
summer semester, May
23.05.2020
1
5 (total number of hours)
2 hod.teorie, 3 hod. praxe
Saturday
23.5.2020
Schedule details
Fees and financing
1100 Kč / programme
1100 Kč - veřejnost
900 Kč - studenti FTVS

osvobozeno
Application
UK FTVS, José Martího 31, Praha 6 - Vokovice
Atletika
Monika Horáková
horakova@ftvs.cuni.cz
220 172 095
18.05.2020
bez omezení (nejsou kladeny nároky na věk, ani na vzdělání)
Further information
http://www.ftvs.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html