Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
„Neapolsko -Tajemný kraj Homéra a Vergilia II“ (2904)
Basic information
„Neapolsko -Tajemný kraj Homéra a Vergilia II“
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Hussite Theological Faculty
ostatní [28-11]
Czech
Sobota 2. 4. 2011 – cca v 10.00 odjezd z Prahy od Hlavního nádraží (zastávka turistických autobusů naproti budovy Hlavního nádraží na magistrále směr Brno), tranzit do Itálie.

Neděle 3. 4. –NEAPOL – historické bohatství kampánské metropole
Ráno možnost zastávky v klášteře Montecassino (pouze dle času)
Neapol: Návštěva kaple San Severo, katedrály a bohaté klenotnice Sv. Gennara; královský palác. Individuálně možnost návštěvy Archeologického muzea. V závěru dne večerní vycházka podél pobřeží k hradu Castel dell´Ovo.
Odjezd na hotel – ubytování, večeře.
Pondělí 4. 4. - CAMPI FLEGREI (ŽHAVÁ POLE)
Cuma – zbytky nejstaršího řeckého města Magna Greca se Sibylskou věštírnou
Piscina mirabilis - největší nádrž na pitnou vodu císařské flotily v Misenu
Solfatara – sopka s aktivním kráterem, kde je možné vidět sírové termominerální vody, bahna, fumaroly a sopečné výrony zvané „moffette“

Amfiteátr Pozzuoli – nejzachovalejší podzemní prostory z římských amfiteátrů, třetí největší amfiteátr v Itálii
Tempio di Seraffide – (Serafidův chrám – antický obchodní dům)
Baia – největší císařské lázně

Úterý 5. 4. – NEAPOL, OPLONTIS A VESUV
Neapol – Muzeum Capodimonte – nejvýznamnější galerie v Neapoli.
Torre d´Annunziata – vila Oplontis – třetí nejznámnější oběť výbuchu Vesuvu r. 79.
Vesuv – návštěva jedné z nejznámějších sopek – pro zájemce možný okruh s místním průvodce okolo celého kráteru. Podvečerní piknik u kráteru Vesuvu zajištěný pouze pro naši skupinu.
Středa 6. 4. - LEGENDÁRNÍ MÍSTA VE STÍNU VESUVU
Pompeje – město zasypané popelem z Vesuvu – či Herkuláneum (dle vlastního výběru), městečko na úpatí Vesuvu zalitého bahnem a lávou.
Odjezd od Caserty – návštěva zámku postaveného Karlem III. ve stylu jihoitalského Versailles
V podvečer návštěva Santa Maria Capua Vetere s jedním z největších amfiteátrů římské říše.
Večer odjezd do České republiky.

Čtvrtek 7. 4.
Tranzit. V podvečerních hodinách návrat do Prahy.
Dialog generací
ne
ne
46
PŘI PŘIHLÁŠCE A ÚHRADĚ DO 31. 1. 2011 – DÁRKEM TÉMATICKÁ KNIHA!
Poznámka: Při nedodržování pokynů a zadaných termínů vedoucího exkurze v jejím průběhu je nutno počítat s jednáním (případně přesunem a dopravou) na vlastní zodpovědnost.
Snížená cena je pro studenty spojena s povinností vypracování krátké relace dle zadání související s programem exkurze, za kterou obdrží kredity.

TÉMATA
1) Magna Grecia – řecké osídlení na Apeninském poloostrově
2) Homérova Odysea a Apeninský poloostrov
3) Neapol v období antiky
4) Vesuv a jeho erupce
5) Pompeje – co víme o životě a smrti tohoto města?
6) Herkuláneum
7) Historie antického Říma od Oktaviána Augusta po zánik Západořímské říše
8) Vergilius – život a dílo
9) Dějiny jižní Itálie od rozpadu Římské říše do vzniku Království obojí Sicílie
10) Království obojí Sicílie pod vládou Normanů
11) Spor o investituru a Itálie (ghibellini, guelfové)
12) Království obojí Sicílie pod vládou Štaufů – Fridrich II.
13) Poezie a literatura na dvoře Fridricha II.
14) Neapolské království pod vládou dynastie z Anjou
15) Jižní Itálie pod vládou Aragonců
16) Jižní Itálie a události přelomu 14. a 15 století do nástupu Španělů
17) Neapolsko pod španělskou vládou
18) Neapolsko pod vládou Bourbonů do Napoleonských válek
19) Neapolsko za napoleonských válek
20) Neapolsko – události od konce napoleonských válek do roku 1859
21) Giuseppe Garibaldi a Tažení tisíce
22) Resistence na jihu Itálie proti vládě po roce 1860
23) Caravaggio – život a dílo
24) Léta 1943 – 1944 - od Sicílie po Řím
25) Benedikt z Nursie a Monte Cassino
26) Klášter Monte Cassino a válečné operace 2. světové války
27) Svatý Gennaro – život, smrt, legenda
28) Giordano Bruno – mnich z Noly – život, dílo, myšlenky
29) Joachim z Fiore
30) Hudební skladatelé jihu Itálie v průběhu věků
31) Benedetto Croce – život a dílo
32) Současný italský prezident a jeho politická minulost
33) Padre Pio – život a legenda
34) Camorra – fenomén zločinnosti na jihu Itálie ve 20. a 21. století
35) Akce čisté ruce – politický otřes v Itálii v 90. letech 20. století
36) Spartakovo povstání 37) Císař Nero a jeho žena Pompaea

Course requirements and qualification acquired
other
závěrečná písemná práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin
Dates and duration
2010/2011
summer semester
1
48 (total number of hours)
exkurze od 2. – 7. 4. 2011
Schedule details
Fees and financing
6950 Kč / week
6950 Kč
Cena: Posluchači U3V na UK, studenti a zaměstnanci UK – 6300,-Kč + 650,-Kč, ostatní 6600,- + 650,-Kč. Snížená cena je pro studenty spojena s povinností vypracování krátké relace dle zadání související s programem exkurze, za kterou obdrží kredity.
Částka ve výši 650,-Kč slouží jako nevratná záloha a je jí nutno provést provést v hotovosti na hospodářském oddělení UK HTF nejpozději do pátku 4. 3. 2011. Zahrnuje zejména služby pro místního česky/slovensky mluvícího průvodce s místní licencí, a cestu vlakem z Pompejí či Herkulána do Caserty a S.M. Capua Vetere. Zbývající částku je nutno uhradit bankovním převodem na účet UK HTF či v hotovosti nejpozději do 4. 3. 2011. Při úhradě převodem je nutno doložit potvrzení o platbě na hospodářském oddělení též do 4. 3. 2011 (úřední hodiny Po-Pá 10-12 h). V ceně exkurze je zahrnuta doprava autokarem s lůžkovou úpravou, 3x ubytování na hotelu s polopenzí na 2 (v případě zájmu 3-4) lůžkových pokojích, základní cestovní pojištění, místní česky/slovensky mluvící průvodce s místní licencí a cesta vlakem z Pompejí (Herkulánea) do Caserty. Jednolůžkový pokoj lze zajistit za příplatek 1300,-Kč. Případný zájem o tří - či čtyřlůžkové pokoje je nutno hlásit předem.
V ceně nejsou zahrnuty vstupy do kulturních a historických objektů, lze však počítat s výraznými slevami, jako tomu bylo při předchozích vzdělávacích exkurzích v l. 2008-10.
Přibližné ceny plného vstupného – Neapol – Kaple San Severo 6 euro, Muzeum Sv. Gennara 6 euro, Palazzo Reale – 8 euro, (Národní Muzeum – 10 euro), Campi Flegrei – 10 euro, Vesuv – 10 euro, Oplontis – 4 eura, Pompeje či Herkuláneum – 11 euro, Caserta – 8 euro. Cca – maximálně 65 euro při plných cenách vstupů. V případě již uskutečněných exkurzí se však jednalo vždy o částku oproti plným cenám mnohem nižší, poloviční či třetinovou - pro studenty do 25 let a seniory nad 65 let se většinou jedná o poloviční ceny, navíc jsou pravděpodobné výrazné slevy či vstupy zdarma (zejména do státních muzeí, kterých je většina) vzhledem k charakteru univerzitní vzdělávací exkurze.
osvobozeno
Application
asistentka.czv@seznam.cz. NA TUTO ADRESU JE TÉŽ NUTNO DO 4. 3. 2011 PODAT ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU.
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
asistentka.czv@seznam.cz.
04.03.2011
Further information
http://www.htf.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html