Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Učitelství odborných předmětů (5149)
Basic information
Učitelství odborných předmětů
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra informačních technologií a technické výchovy [41-KITTV]
combined
Czech
Hlavním cílem studia je získat kvalifikaci k výkonu učitelské profese na SOŠ, SOU a OU, a sice v segmentu výuky odborných předmětů teoretické povahy. Absolvent bude po dobu studia systematicky připravován na učitelskou profesi po stránce pedagogické, psychologické a zejména didaktické.
MŠMT
11914/2017-1
Učitelství odborných předmětů
ano
ano
Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (Ing., Mgr.).

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Teacher training without subject specialisation
Master
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace učitel SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 9, odst. 1, písm. c2.) a d2.), nebo odst. 2, písm. d2.), nebo odst. 3, písm. a2.), b2.), a c2.), nebo odst. 5, písm. b2.), nebo odst. 7, písm. a2.) a b)
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
Učitel odborných předmětů
563/2004, § 9
Guarantor and venue
PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc.
Katedra informačních technologií a technické výchovy
Katedra informačních technologií a technické výchovy
Praha - hlavní budova fakulty
Dates and duration
2020/2021
winter semester, September
2
346 (total number of hours)
1 pracovní den v týdnu
Fees and financing
18740 Kč / programme
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Při platbách za program/část programu uvádějte:
- variabilní symbol 6-525-20

osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, Magdalény Rettigové 4, Praha1, 116 39
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
09.09.2020
http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=332
17.6.2020-16.9.2020
Termín výběrového řízení: červen 2020, září 2020
Further information
http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=162
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html