Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Selected chapters of World Literature 2 (6086)
Basic information
Selected chapters of World Literature 2
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Ecclesiastical History and Literary History [26-KCD]
full-time
Czech
Předmět poskytuje posluchačům základní poučení o významných dílech a uměleckých směrech patřících do dějin světové literatury. Chronologicky uspořádané přednášky tvoří rámec, v němž lze sledovat proměny tématu, žánrů i poetiky jednotlivých období a autorů 19. a 20. století. Posluchači se seznámí s výraznými autory dané doby, budou ale také řešit vztah člověk versus svět. Předmět klade důraz na četbu konkrétních děl.
Selected chapters of World Literature 2
únor 2020 - květen 2020
1. Futurismus
2. Středoevropský prostor v německy psané literatuře
3. Středoevropský prostor – pražská německá literatura
4. Středoevropský prostor – maďarská literatura
5. Meziválečné období v angloamerické literatuře
6. Meziválečné období v ruské literatuře
7. Angloamerická reakce na druhou světovou válku v literatuře, totalitu
8. Obraz holocaustu v literatuře. Problém viny.
9. Angloamerická literatura po roce 1945
10. Francouzský existencialismus
11. Absurdní drama
12. Magický realismus
13. Postmoderna, její filozofická podstata. Rozbor postmoderního textu.
únor 2020 - květen 2020
1. Futurismus
2. Středoevropský prostor v německy psané literatuře
3. Středoevropský prostor – pražská německá literatura
4. Středoevropský prostor – maďarská literatura
5. Meziválečné období v angloamerické literatuře
6. Meziválečné období v ruské literatuře
7. Angloamerická reakce na druhou světovou válku v literatuře, totalitu
8. Obraz holocaustu v literatuře. Problém viny.
9. Angloamerická literatura po roce 1945
10. Francouzský existencialismus
11. Absurdní drama
12. Magický realismus
13. Postmoderna, její filozofická podstata. Rozbor postmoderního textu.
Nejsou stanoveny zvláštní podmínky.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3
Guarantor and venue
PhDr. Mgr. Dita Křišťanová, Ph.D.
Department of Ecclesiastical History and Literary History
Department of Ecclesiastical History and Literary History
Selected chapters of World Literature 2
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
24 (total number of hours)
2 hod./týdně, Bude upřesněn.
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html