Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Introduction in the Poetry (6085)
Basic information
Introduction in the Poetry
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Ecclesiastical History and Literary History [26-KCD]
full-time
Czech
Kurz seznamuje se základními pojmy a tématy versologie a uvádí do základních postupů versologické analýzy literárních textů.
Introduction in the Poetry
únor 2020 - květen 2020

1. Základní pojmy versologie (verš, rým, stopa, strofa)
2. Versifikační systémy v české poezii I (sylabotónismus)
3. Versifikační systémy v české poezii II (sylabismus)
4. Versifikační systémy v české poezii III (časomíra)
5. Versifikační systémy v evropských literaturách I (časomíra)
6. Versifikační systémy v evropských literaturách II (sylabotónismus)
7. Versifikační systémy v evropských literaturách III (sylabismus)
8. Strofické útvary časoměrné poezie
9. Strofické útvary sylabické a sylabotónické poezie
10. Volný verš
11. Verš a překlad
únor 2020 - květen 2020

1. Základní pojmy versologie (verš, rým, stopa, strofa)
2. Versifikační systémy v české poezii I (sylabotónismus)
3. Versifikační systémy v české poezii II (sylabismus)
4. Versifikační systémy v české poezii III (časomíra)
5. Versifikační systémy v evropských literaturách I (časomíra)
6. Versifikační systémy v evropských literaturách II (sylabotónismus)
7. Versifikační systémy v evropských literaturách III (sylabismus)
8. Strofické útvary časoměrné poezie
9. Strofické útvary sylabické a sylabotónické poezie
10. Volný verš
11. Verš a překlad
Nejsou stanoveny zvláštní podmínky.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3
Guarantor and venue
ThLic. Mgr. et Mgr. Tomáš Matějec, Ph.D.
Department of Ecclesiastical History and Literary History
Department of Ecclesiastical History and Literary History
Introduction in the Poetry
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
24 (total number of hours)
2 hod./týdně, Čtvrtek 10:15
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html