Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
World Literature of 19th and 20th Century 2 (6082)
Basic information
World Literature of 19th and 20th Century 2
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Ecclesiastical History and Literary History [26-KCD]
full-time
Czech
Předmět poskytuje posluchačům základní poučení o významných dílech a uměleckých směrech patřících do dějin světové literatury. Chronologicky uspořádané přednášky tvoří rámec, v němž lze sledovat proměny tématu, žánrů i poetiky jednotlivých období a autorů 19. a 20. století. Posluchači se seznámí s výraznými autory dané doby, budou ale také řešit vztah člověk versus svět. Předmět klade důraz na četbu konkrétních děl.
World Literature of 19th and 20th Century 2
únor 2020 - květen 2020
1. Futurismus
2. Středoevropský prostor v německy psané literatuře
3. Středoevropský prostor – pražská německá literatura
4. Středoevropský prostor – maďarská literatura
5. Meziválečné období v angloamerické literatuře
6. Meziválečné období v ruské literatuře
únor 2020 - květen 2020
1. Futurismus
2. Středoevropský prostor v německy psané literatuře
3. Středoevropský prostor – pražská německá literatura
4. Středoevropský prostor – maďarská literatura
5. Meziválečné období v angloamerické literatuře
6. Meziválečné období v ruské literatuře
Nejsou stanoveny zvláštní podmínky.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3
Guarantor and venue
PhDr. Mgr. Dita Křišťanová, Ph.D.
Department of Ecclesiastical History and Literary History
Department of Ecclesiastical History and Literary History
World Literature of 19th and 20th Century 2
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
24 (total number of hours)
2 hod./týdně, Čtvrtek 10:15-11:45
Thursday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html