Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Religious orders and congregations 2 (6080)
Basic information
Religious orders and congregations 2
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Ecclesiastical History and Literary History [26-KCD]
full-time
Czech
Posláním semináře je poskytnutí systematického přehledu o historii a kultuře řeholních řádů a kongregací, zejména s důrazem na jejich roli při kulturním sjednocováním Evropy na křesťanském základě.
Religious orders and congregations 2
únor 2020 - květen 2020

1. západní mnišství, jeho reformy a zrod nových typů řeholních společenství - kanovnických, rytířských, žebravých a dalších řádů;
2. Řeholní pravidla a každodenní život v klášterech;
3. postavení ženy v řeholním společenství, ať již v převážně kontemplativně či aktivně činně zaměřeném;
4. komparace s kláštery v pravoslaví a ve východních církvích;
5. monastická architektura od středověku po současnost. Přibližně polovina cvičení probíhá formou exkurzí do pražských klášterů.
únor 2020 - květen 2020

1. západní mnišství, jeho reformy a zrod nových typů řeholních společenství - kanovnických, rytířských, žebravých a dalších řádů;
2. Řeholní pravidla a každodenní život v klášterech;
3. postavení ženy v řeholním společenství, ať již v převážně kontemplativně či aktivně činně zaměřeném;
4. komparace s kláštery v pravoslaví a ve východních církvích;
5. monastická architektura od středověku po současnost. Přibližně polovina cvičení probíhá formou exkurzí do pražských klášterů.
Nejsou stanoveny zvláštní podmínky.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3
Guarantor and venue
Mgr. Dušan Foltýn
Department of Ecclesiastical History and Literary History
Department of Ecclesiastical History and Literary History
Religious orders and congregations 2
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
24 (total number of hours)
2 hod./týdně, Úterý 13:45-15:15
Tuesday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html