Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Auxiliary Sciences of History - Middle Ages 2 (6079)
Basic information
Auxiliary Sciences of History - Middle Ages 2
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Ecclesiastical History and Literary History [26-KCD]
full-time
Czech
Praktická výuka středověké diplomatiky a kodikologie. Studenti se v kursu seznámí s prameny úřední povahy a naučí se používat diplomatický rozbor k určení pravosti pramene. Seznámí se také s hlavními sbírkami středověkých rukopisů a naučí se popisovat středověký rukopis.
Auxiliary Sciences of History - Middle Ages 2
únor 2020 - květen 2020
únor 2020 - květen 2020
Nejsou stanoveny zvláštní podmínky.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3
Guarantor and venue
prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.
Department of Ecclesiastical History and Literary History
Department of Ecclesiastical History and Literary History
Auxiliary Sciences of History - Middle Ages 2
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
24 (total number of hours)
2 hod./týdně, Pondělí 16:20-17:50
Monday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html