Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
View of the older Czech literature 2 (6078)
Basic information
View of the older Czech literature 2
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Ecclesiastical History and Literary History [26-KCD]
full-time
Czech
Kurz se věnuje otázkám dějin oboru literární historie, různým pohledům na starší literaturu, společně čteme rukopisy pozdního středověku a raného novověku.

V rámci tohoto semestru se pokusíme také edičně připravit úryvek z raně novověkého českého textu a připravit k němu vysvětlivky (typ čtenářské edice).

Přímá návaznost na předmět Pohled na starší literaturu 1.
View of the older Czech literature 2
únor 2020 - květen 2020
únor 2020 - květen 2020
Nejsou stanoveny zvláštní podmínky.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3
Guarantor and venue
doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Department of Ecclesiastical History and Literary History
Department of Ecclesiastical History and Literary History
View of the older Czech literature 2
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
24 (total number of hours)
2 hod./týdně, Úterý 10:15-11:45
Tuesday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html