Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Modernism and Antimodernism in the Catholic Church (6077)
Basic information
Modernism and Antimodernism in the Catholic Church
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Ecclesiastical History and Literary History [26-KCD]
full-time
Czech
V rámci semináře se postupně budou pojednávat následující témata, klíčová pro porozumění vývoji katolické církve v moderní době a současnosti:
1. Církev a moderní svět
2. Proměny vědy a společnosti
3. Modernizační impulsy Lva XIII.
4. Rozvoj katolické vědy v 90 letech 19. století
5. Papež Pius X. a jeho tým
6. Symbol modernismu: Alfred Loisy
7. Historicko-kritická metoda: Lagrange,
8. Zapletal a ti druzí
9. Filosofický, sociální a literární modernismus
10. Německo a jeho reformní katolicismus
11. Antimodernistické encykliky a přísahy
12. Ukončení krize a její dopady
13. Český modernismus: existoval?
14. Jedinečný konflikt nebo stále se opakující střet?
Modernism and Antimodernism in the Catholic Church
únor 2020 - květen 2020
únor 2020 - květen 2020
Nejsou stanoveny zvláštní podmínky.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3
Guarantor and venue
prof. doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
Department of Ecclesiastical History and Literary History
Department of Ecclesiastical History and Literary History
Modernism and Antimodernism in the Catholic Church
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
24 (total number of hours)
2 hod./týdně, Úterý 15:30-17:00
Tuesday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html