Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Non-scientific interpretations of historical facts 2 (6076)
Basic information
Non-scientific interpretations of historical facts 2
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Ecclesiastical History and Literary History [26-KCD]
full-time
Czech
Předmět je orientován na dnes velmi podstatnou sféru historické kultury, jíž jsou mimovědecké interpetace historické skutečnosti, jak se realizují v umění, každodennosti, reklamě, žurnalistice či politice.
Seznamuje se základními rysy mimovědeckého získávání historických informací a způsoby zacházejí s nimi.
Non-scientific interpretations of historical facts 2
únor 2020 - květen 2020

1-3 / Obraz, slovo, zvuk: film jako nástroj ovládání
4 -5/ Slovo, obraz, typografie: časopis a noviny jako nástroj ovládání
6-7/ Politické manipulace dějin
8-10/ Reklama a dějiny
únor 2020 - květen 2020

1-3 / Obraz, slovo, zvuk: film jako nástroj ovládání
4 -5/ Slovo, obraz, typografie: časopis a noviny jako nástroj ovládání
6-7/ Politické manipulace dějin
8-10/ Reklama a dějiny
Nejsou stanoveny zvláštní podmínky.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3
Guarantor and venue
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Department of Ecclesiastical History and Literary History
Department of Ecclesiastical History and Literary History
Non-scientific interpretations of historical facts 2
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
24 (total number of hours)
2 hod./týdně, Středa 8:30-10:00
Wednesday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html