Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Heraldry and Genealogy (6074)
Basic information
Heraldry and Genealogy
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Ecclesiastical History and Literary History [26-KCD]
full-time
Czech
Cílem přednášek je přiblížit studentům uvedené pomocné vědy historické a tím přispět k lepšímu pochopení. Přednášky jsou zaměřeny obecně, tj. nikoliv na rozpoznávání konkrétních znaků, pečetí či řádů, ale na smysl symbolů, jejich vývoj a obsah. Každá z památek uvedených vědních oborů má v daném historickém kontextu svou výpovědní hodnotu, kterou by se studenti měli naučit rozpoznávat. Nepřehlédnutelnou skutečností je i to, že jednotlivé projevy heraldiky, sfragistiky či faleristiky podléhaly vkusu a slohovým požadavkům konkrétní doby a staly se tak vlastně samostatnými uměleckými artefakty. V části věnované genealogii bude pojednáno o zásadách a pravidlech bádání rodinných rodokmenů v minulosti i v současnosti.
Heraldry and Genealogy
únor 2020 - květen 2020
únor 2020 - květen 2020
Podání přihlášky a složení poplatku.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3 (--)
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
PhDr. Milan Buben, Ph.D.
Department of Ecclesiastical History and Literary History
Department of Ecclesiastical History and Literary History
Heraldry and Genealogy
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
24 (total number of hours)
Pondelí 16:20
Monday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / year
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html