Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
History of European Literature of the 13th – 18th century 2 (6072)
Basic information
History of European Literature of the 13th – 18th century 2
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Ecclesiastical History and Literary History [26-KCD]
full-time
Czech
Dvousemestrální přednáška seznamuje se specifiky renesanční a barokní literatury v jednotlivých evropských zemích. Akcentovány jsou též některé souvislosti s dobovým českým a středoveropským literárním prostředím. Základ výkladu tvoří literatury italská, španělská, francouzská a německá, ale značnou pozornost věnujeme i literatuře polské, pokud je
to možné, alespoň stručně uvádíme i příklady z dalších slovanských literatur.

V LS 2019/2020 se budeme věnovat zejména renesanční a barokní literatuře v Polsku a v Angli.
History of European Literature of the 13th – 18th century 2
únor 2020 - květen 2020
únor 2020 - květen 2020
Podání přihlášky a složení poplatku.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3 (--)
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Department of Ecclesiastical History and Literary History
Department of Ecclesiastical History and Literary History
History of European Literature of the 13th – 18th century 2
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
24 (total number of hours)
Bude upřesněn podle rozvrhu.
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / year
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html