Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
History of Historiography (6071)
Basic information
History of Historiography
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Ecclesiastical History and Literary History [26-KCD]
full-time
Czech
Předmět seznamuje studenty s vývojem historiografie a historického myšlení od doby zrodu evropské historiografie do současnosti. Soustřeďuje se na charakter a vývojové proměny metodiky historiografické práce, na povahu, strukturu a funkce historických textů, na sociokulturní kontext historiografie v jednotlivých obdobích a na charakteristiku vývoje metodologického a teoretického myšlení jako součásti celku historického myšlení.
History of Historiography
1. Zrod evropské historiografie, dějiny dějepisectví jako disciplína
2. Středověká historiografie
3. Raně novověká historiografie - cesta k hiastorické vědě
4. Zvědečtění historiografie v 18. - 19. století
5. Empiricko-kritická historiografie jako "klasický model" vědeckého zkoumání dějin.
6. Nová historie 20. století a její školy a proudy
7. Postmoderní historiografie či posthistorie: pravda anebo pravdy?
1. Zrod evropské historiografie, dějiny dějepisectví jako disciplína
2. Středověká historiografie
3. Raně novověká historiografie - cesta k hiastorické vědě
4. Zvědečtění historiografie v 18. - 19. století
5. Empiricko-kritická historiografie jako "klasický model" vědeckého zkoumání dějin.
6. Nová historie 20. století a její školy a proudy
7. Postmoderní historiografie či posthistorie: pravda anebo pravdy?
Nejsou stanoveny zvláštní podmínky.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3
Guarantor and venue
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Department of Ecclesiastical History and Literary History
Department of Ecclesiastical History and Literary History
History of Historiography
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
24 (total number of hours)
2 hod./týdně, Bude upřesněn.
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Částka musí být uhrazena 14 dní před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol a specifický symbol Vám bude vygenerován aplikací při vyplnění přihlášky. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné k platně připojit vygenerovaný variabilní i specifický symbol. Při nedodržení nebude platba rozpoznána a bude vrácena.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
26.01.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html