Němčina pro archivní a badatelskou praxi (6062)
Basic information
Němčina pro archivní a badatelskou praxi
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Arts
Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies [21-KPVHAS]
full-time
Czech
Kurz je určen pro studenty prezenčního a kombinovaného studia archivnictví a historie FF UK i jiných fakult, také pro posluchače postgraduálního studia historických oborů.
Němčina pro archivní a badatelskou praxi
64 hodin
64 hodin
nejsou stanoveny

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies
Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies
Dates and duration
2019/2020
winter semester
2
64 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
9680 Kč / programme
základní
Application
KPVHAS , FF UK v Praze, nám. Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1
PhDr. Helena Hasilová, Ph.D.
helena.hasilova@ff.cuni.cz
221619327
15.10.2019