Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Political, cultural and religious history of Russia 2 (6058)
Basic information
Political, cultural and religious history of Russia 2
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Ecclesiastical History and Literary History [26-KCD]
full-time
Czech
Cílem předmětu je seznámit studenty s ruskými dějinami z politické, kulturní a náboženské perspektivy. Student se seznámí se základními informacemi o vzestupu a problémech Ruské říše, o nástupu a rozkladu komunistické diktatury a o otázkách formování současného Ruska. Studenti se rovněž seznámí s nejdůležitějšími osobnostmi politického, kulturního a náboženského života během konkrétních epoch ruských dějin. Bude prozkoumána duchovní interpretace děl ruské kultury a umění až do současnosti.
Political, cultural and religious history of Russia 2
únor 2020 - květen 2020

1. Nástup Romanovců
2. Rozmach Ruska v 18. století
3. Rusko v 19. století
4. Revoluce a přeměna v SSSR
5. Sovětský svaz (1922–1991)
6. Ruská federace (1990–dnes)
únor 2020 - květen 2020

1. Nástup Romanovců
2. Rozmach Ruska v 18. století
3. Rusko v 19. století
4. Revoluce a přeměna v SSSR
5. Sovětský svaz (1922–1991)
6. Ruská federace (1990–dnes)
Podání přihlášky a složení poplatku.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3 (--)
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D.
Department of Ecclesiastical History and Literary History
Department of Ecclesiastical History and Literary History
Political, cultural and religious history of Russia 2
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
24 (total number of hours)
Úterý 13:45 – 15:15
Tuesday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / year
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html