Christian Spirituality in Medieval Literature (6057)
Basic information
Christian Spirituality in Medieval Literature
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Ecclesiastical History and Literary History [26-KCD]
full-time
Czech
Cílem předmětu je na základě nových poznatků seznámit posluchače s českou a evropskou středověkou literaturou, jejími specifiky, upozornit na problematické a překonané teze, které jsou základem většiny starších studií a přehledů dějin české literatury.
Christian Spirituality in Medieval Literature
únor 2020 - květen 2020

1. Úvod do světa středověké literatury. Omezené možnosti dnešního hodnocení. Otázky autorství. Vazby a předěly mezi literaturou
antickou a středověkou.
2. Duchovní píseň.
3. Středověká legenda.
4. Exkluzivní symboly ve středověké literatuře.
5. Středověké revelace.
6. Jindřich z Isernie a středověké listáře.
7. Středověké kroniky a jejich vazby na antickou historiografii.
8. Alexandreida a její vazby na antickou a středověkou evropskou literaturu.
9. Středověké divadlo.
10. Středověká exkluzivní poezie.
11. Exempla. Katalogy exempel. Středověká
literatura a folklór.
12. Husitská píseň.

Každá přednáška zahájena krátkým představením cca 5-10 edic a studií ke
starší české a evropské literatuře, knihy po dobu přednášky kolují mezi studenty. Možné konzultace česky, slovensky, polsky, rusky, německy.
únor 2020 - květen 2020

1. Úvod do světa středověké literatury. Omezené možnosti dnešního hodnocení. Otázky autorství. Vazby a předěly mezi literaturou
antickou a středověkou.
2. Duchovní píseň.
3. Středověká legenda.
4. Exkluzivní symboly ve středověké literatuře.
5. Středověké revelace.
6. Jindřich z Isernie a středověké listáře.
7. Středověké kroniky a jejich vazby na antickou historiografii.
8. Alexandreida a její vazby na antickou a středověkou evropskou literaturu.
9. Středověké divadlo.
10. Středověká exkluzivní poezie.
11. Exempla. Katalogy exempel. Středověká
literatura a folklór.
12. Husitská píseň.

Každá přednáška zahájena krátkým představením cca 5-10 edic a studií ke
starší české a evropské literatuře, knihy po dobu přednášky kolují mezi studenty. Možné konzultace česky, slovensky, polsky, rusky, německy.
Podání přihlášky a složení poplatku.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3 (--)
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Department of Ecclesiastical History and Literary History
Department of Ecclesiastical History and Literary History
Christian Spirituality in Medieval Literature
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
24 (total number of hours)
Bude upřesněn podle rozvrhu.
Monday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / year
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020