Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
History of Europe 2 (6056)
Basic information
History of Europe 2
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Ecclesiastical History and Literary History [26-KCD]
full-time
Czech
Cílem přednáškového cyklu Dějiny Evropy je seznámit studenty s hlavními tendencemi, idejemi a tradicemi evropských a světových dějin 20. století. Zvláštní důraz bude položen na významné mezinárodní konflikty 20. století (první světová válka, druhá světová válka, studená válka), evropskou integraci a v neposlední řadě autoritativní a fašistická hnutí moderní Evropy.
History of Europe 2
únor 2020 - květen 2020
únor 2020 - květen 2020
Nejsou stanoveny zvláštní podmínky.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3
Guarantor and venue
doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Department of Ecclesiastical History and Literary History
Department of Ecclesiastical History and Literary History
History of Europe 2
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
1
24 (total number of hours)
Úterý 12:00 – 13:30
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html